Lintjesregen in regio

DOKKUM -  Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel heeft aan zeven personen een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde in het stadhuis in Dokkum. Het betroft de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau van Janny Bakker (71) uit Dokkum, Hillie Boomsma-de Jong (74) uit Dokkum, het Dokkumer echtpaar Annie Schilstra-Dorhout (76) en Jan Schilstra (75), Alie Linker (82) uit Dokkum, Ton van der Wekken (54) uit Dokkum en Willem Tilma (63) uit Hantum.

In de gemeente Dantumadiel werden dinsdag vijf personen onderscheiden. De versierselen werden opgespeld door burgemeester Sicko Heldoorn van de gemeente Dantumadiel in de raadszaal van het gemeentehuis in Damwâld. Het betrof Jouke Dantuma (51 jaar) uit Driezum, Johannes Haakma (62 jaar) uit Damwâld, Doete Postma-Douma (66 jaar) uit te Feanwâlden, Lieuwe van der Veen (67 jaar) uit te Feanwâlden en Elserd Zijlstra (62 jaar) uit Damwâld. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Twee inwoners van Ferwerderadiel ontvingen een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Wil van den Berg. Het betrof Ernest Bakker (66) en Taeke Hoeksma (74) uit Burdaard. Beiden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester E.J. ter Keurs reikte dinsdagmorgen aan een vijftal inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel een Koninklijke Onderscheiding uit, waaronder twee echtparen. Het betrof het echtpaar Cornelis Arend Spronk (70) en Neeltje Spronk-Mulder (69) uit Oentsjerk, die beiden werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Daarnaast Jacob Plantinga (71) uit Garyp, het echtpaar Petrus Smedinga (69) en Grietje Smedinga-Bosma (67). uit Ryptsjerk, alle drie benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meer over de gedecoreerden in het Nieuwsblad van Noordoost-Friesland van a.s. vrijdag.