Marrumers vrezen hinder biovergister

Dokkum - Ondernemers op het bedrijventerrein aan de Nieuweweg bij Marrum zijn bepaald niet blij met plannen voor een grote biovergistingsinstallatie naast hun deur. Ze vrezen overlast voor hun bedrijf, het dorp én de buurdorpen.

MARRUM - Er komen mogelijk vier of misschien wel negen reusachtige vergistingstanks voor een grote biovergistingsinstallatie op het bedrijventerrein aan de Nieuweweg bij Marrrum. Ondernemers die daar nu hun bedrijf hebben opgebouwd en startende ondernemers in het bedrijvenverzamelgebouw, vrezen stankoverlast waar zelfs het hele dorp, maar mogelijk ook Ferwert en Hallum, last van zullen krijgen. De Marrumer Industrie Groep (MIG) verbaast zich er over dat de gemeente Ferwerderadiel al in 2011 de beslissing heeft genomen, dat er nu, onder die voorwaarden, een vergistingsinstallatie naast de huidige bedrijven mag worden gebouwd. Leden van de MIG zeggen dat zij er eerder niet door de gemeente van op de hoogte zijn gesteld dat er een ‘stjonkfabryk’ naast hun bedrijf zou komen. De angst voor overlast zit er bij deze ondernemers dan ook goed in. In de installaties worden mest en droge co-producten vergist tot biogas. De schoorstenen op de 8,5 meter hoge loods worden volgens het plan elf meter hoog. Langs de weg is dan ruimte voor 3000 kuub co-producten voor vergisting. Dat kan mest, maar het kunnen ook bijvoorbeeld groenten of zelfs dierlijke bijproducten zijn. In het bestemmingsplan van de gemeente staat dat het initiatief past binnen het lokale energiebeleid. De MIG wil nu graag weten waar iedereen aan toe is. Volgens de Marrumers moet de gemeente Ferwerderadiel lering trekken uit overlast en de gevolgen daarvan voor omwonenden, zoals op tal van andere plaatsen al is gebleken. Ze wijzen op problemen, die momenteel spelen in onder meer Tzummarum, waar omwonenden klagen over stankoverlast van drie mestvergisters van een kippenboer. ,,Wy sjogge op oare plakken hoe dreech as it is om dêr noch wat oan te dwaan as oerlest blykt. Dêrom wolle wy no dúdlikheid hawwe’’, zeggen de Marrumer ondernemers. Zij hebben inmiddels een jurist in de arm genomen voor mogelijk een gerechtelijke procedure. Er is reeds een eerste overleg met de gemeente geweest en de politiek is op de hoogte gebracht. De fracties reageerden vorige week in de raadscommissie geschrokken op het signaal van de Marrumers. Wethouder Jaap Hijma meldde, dat er recent een gewijzigd bouwplan is ingediend dat nieuwe mogelijkheden voor inspraak biedt. De fracties eisten op korte termijn duidelijkheid van de verantwoordelijk wethouder. Zij zijn vooral ook bang voor verkeersoverlast. Ze wijzen erop dat de aanvoer van producten zorgt voor meer vrachtverkeer door met name Wânswert, terwijl de inwoners daar al jaren klagen over gevaarlijke situaties in het dorp. Verslag en foto: Bram Buruma