Team Albert Heijn Dokkum ontvangt het Super Supermarkt Keurmerk

DOKKUM -  Albert Heijn Dokkum is onderscheiden met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK). Ondernemer Nanne van der Schaaf ontving het keurmerk op 15 april in aanwezigheid van de heer Pieter Braaksma, wethouder EZ, gemeente Dongeradeel. Het SSK is een keurmerk voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rondom hun supermarkt.

  Lokaal en duurzaam ondernemen Met het ontvangen van het Super Supermarkt Keurmerk hebben ondernemer Nanne van der Schaaf en zijn medewerkers bewezen dat ze zich onderscheiden door hun duurzame keuzes op tal van terreinen: hun extra inzet voor de buurt en bewoners, hun relatie met en de omstandigheden van de medewerkers, maar ook veiligheid, energiebesparing, afvalreductie, assortiment, transport en logistiek. In het bijzonder door o.a. de grote lokale betrokkenheid en de ondersteuning van leuke acties zoals moestuintjes voor bejaardentehuizen en clowns-for-care, de verkoop van regionale producten waaronder Friese koeken en pepermunt, dagelijkse aandacht voor een schoon buitenterrein, en de sponsoring van kinderen in derdewereldlanden. Dit heeft mede bijgedragen aan het toekennen van het Super Supermarkt Keurmerk.   Beoordelingscriteria Albert Heijn Dokkum is beoordeeld op zeven criteria: lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzaam energiegebruik, veiligheid en preventie, afvalinzameling en –reductie, en transport en logistiek. Harrie ten Have, voorzitter Stichting Super Supermarkt Keurmerk, reikte het keurmerk uit. Hij benadrukte dat het SSK geen eenvoudig te behalen keurmerk is. Ondernemer Nanne van der Schaaf is dan ook supertrots op het behaalde resultaat: ‘Het is een erkenning voor de zaken waarmee we het verschil maken. En het is voor onze klanten ook prettig dat zij boodschappen doen bij een supermarkt waarvan de eigenaar lokaal betrokken en verantwoord onderneemt.’ Van de ruim 4400 supermarkten in Nederland wordt 42% gerund door zelfstandige ondernemers. Zij doen dit als franchisenemers van één van de bekende ketens, maar volledig voor eigen risico. Met Albert Heijn Dokkum hebben ruim 190 supermarkten in Nederland het Super Supermarkt Keurmerk. Het SSK is ontwikkeld door brancheorganisatie Vakcentrum Levensmiddelen in samenwerking met kennisorganisatie TNO.