Zonnepanelen op dak van gemeentehuis Dantumadiel

Dokkum - DAMWALD - De afgelopen dagen zijn er 495 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in Damwâld geplaatst. De gemeente vindt het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. ,,De omslag naar een duurzame samenleving moet nu plaatsvinden", aldus wethouder Roelof Bos. Er zijn 495 zonnepanelen geplaatst, met een opbrengst van 114.000 kWh per jaar. Bij de uitvoering van het werk zijn ook werkzoekenden ingezet, om zo de toestroom naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Pranger Rosier voerde het werk uit. Om de slag te kunnen maken naar een duurzame samenleving vindt de gemeente Dantumadiel het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Voor de zonnepaneleninstallatie is de rijkssubsidie 'Stimulering Duurzame Energie' gekregen van 8,6 eurocent per opgewekte kWh. Zo zal de installatie binnen maximaal negen jaar zijn terugverdiend. De levensduur van de zonnepanelen is 25 jaar. De energienota van de gemeente zal de komende 25 jaar naar verwachting een derde deel lager zijn vanwege de zonnepanelen  

DAMWALD - De afgelopen dagen zijn er 495 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis in Damwâld geplaatst. De gemeente vindt het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. ,,De omslag naar een duurzame samenleving moet nu plaatsvinden", aldus wethouder Roelof Bos. Er zijn 495 zonnepanelen geplaatst, met een opbrengst van 114.000 kWh per jaar. Bij de uitvoering van het werk zijn ook werkzoekenden ingezet, om zo de toestroom naar de arbeidsmarkt te bevorderen. Pranger Rosier voerde het werk uit. Om de slag te kunnen maken naar een duurzame samenleving vindt de gemeente Dantumadiel het belangrijk om het goede voorbeeld te geven. Voor de zonnepaneleninstallatie is de rijkssubsidie 'Stimulering Duurzame Energie' gekregen van 8,6 eurocent per opgewekte kWh. Zo zal de installatie binnen maximaal negen jaar zijn terugverdiend. De levensduur van de zonnepanelen is 25 jaar. De energienota van de gemeente zal de komende 25 jaar naar verwachting een derde deel lager zijn vanwege de zonnepanelen