Pasen: feest van de Opstanding

Dokkum - TERNAARD - Tijdens de eredienst op Paaszondag 27 maart werd het nieuwe licht van Pasen ontstoken door Alie Margriet Kuipers, gevolgd door een bijdrage van de kinderkerk.

De kinderen brachten onder leiding van Petra Hiemstra enkele liederen ten gehore, die zij ingestudeerd hadden voor het bezoek aan verzorgingshuis Spiker van afgelopen vrijdag. In de kerk waren voorwerpen verstopt die tijdens het 40 dagen project door de kinderkerk waren behandeld. Deze voorwerpen werden vakkundig opgespoord door de kinderen. Aan de hand van vraag en antwoord werd door de leiding van de kinderkerk de opstanding van Jezus uitgelegd . Hierna werd door Ds. van der Togt een meditatie gehouden over de opstanding van Jezus. Verslag en foto: Bote Sape Schoorstra