Fittest in Dokkum voor mensen met aandoening of beperking

DOKKUM - Op donderdag 3 maart 2016 hield Sport Fryslân in samenwerking met de gemeente Dongeradeel en Stichting Welzijn Het Bolwerk in Sporthal De Doelstien een fittest voor mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking.

De deelnemers legden een fittest af, waarbij de balans, oog-hand-coördinatie en uithoudingsvermogen werden gemeten. De deelnemers kregen een beweegadvies en informatie over welke mogelijkheden om te bewegen er bij hen in de buurt zijn. Ook konden deelnemers na de fittest zich opgeven voor verschillende vormen van bewegen, die aangeboden worden in beweeglessen. Onderdelen die in de beweeglessen werden aangeboden zijn onder andere badminton, balspelen en evenwichtsoefeningen. Plezier stond hierbij voorop. Iedereen kon hier op zijn of haar eigen niveau aan deelnemen. De fittest is onderdeel van het project ‘Sport beweegt u fit” en heeft als doel om mensen met een chronische aandoening of lichamelijke beperking te stimuleren tot sport en bewegen. Uit onderzoek (GGD Fryslân gezondheidsmonitor 2012) is gebleken dat de sportdeelname onder mensen met chronische aandoening of lichamelijke beperking in Dongeradeel achterblijft. Slechts 12 % ten opzichte van mensen zonder beperking (25%). Het project ‘Sport beweegt u fit’ is mogelijk gemaakt door een Sportimpuls subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Initiatiefnemers van het project zijn: Sport Fryslân, Revalidatie Friesland, de gemeente Dongeradeel, Stichting Welzijn Het Bolwerk en Vereniging Aangepast Sporten Friesland (VOAS). FOTO’S JAN VAN EMPEL