Renovatie Middenstreek Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG - Op maandag 7 maart wordt begonnen met de renovatie van de Middenstreek.

De renovatie bestaat uit de volgende onderdelen: vervanging erfscheidingsputten; vervanging rioolbuizen naar het hoofriool; opnieuw bestraten van de Middenstreek; aanleg van twee verharde uitwijkstroken: één voor het politiebureau en één voor het “Siebe de Vries pad”; aanbrengen van uniforme straatklinkers op de stukken grond voor en rond de bedrijven, tot aan de rand van de weg (in overleg met de ondernemers/bewoners). Dezelfde klinkers zoals deze zijn aangebracht voor de bedrijven in het centrum van het dorp; aanbrengen van dezelfde natuurstenen rand, zoals die in het centrum ligt. Hiermee sluit de Middenstreek, ook als winkelstraat, beter aan op het centrum van het dorp. Planning Bestratingsbedrijf STIVA gaat het werk uitvoeren. De aannemer begint direct na de Voorjaarsvakantie, op maandag 7 maart. Het eerste gedeelte dat wordt aangepakt is de Middenstreek vanaf de Reeweg (Spar) tot en met de afslag Torenstreek. Daarna gaat de aannemer door met het resterende gedeelte van de Middenstreek tot en met de afslag Karelspad. De werkzaamheden zijn voor het Pinksterweekend (13 mei) afgerond. Rondom de Pasen en in de weekenden zorgen we ervoor dat de Middenstreek zo goed mogelijk toegankelijk is. Opwaardering Middenstreek Voor de aankleding (zitelementen, fietsenstallingen, bloembakken e.d.) kunnen we mogelijk subsidie krijgen vanuit het Iepen Minskipfuns van de provincie Fryslân. Eind mei 2016 is er uitsluitsel over het definitieve subsidie. Daarom kunnen deze werkzaamheden pas later beginnen. Dat doen we in overleg met de ondernemers en bewoners. Het plan is wat betreft de aankleding nog een concept. Op korte termijn gaan we met de individuele ondernemers ter plekke de aankleding, in de vorm van zitelementen, fietsenstallingen, bloembakken e.d. concreet invullen. Op basis daarvan gaat Schiermonnikoog, samen met de ondernemers een definitieve subsidie aanvraag indienen bij de provincie Fryslȃn.