Bauke Hofman's laatste lootjes voor v.v. Anjum

ANJUM - Het moeten er in de loop der jaren enkele duizenden geweest zijn: de lootjes, die door erelid Bauke Hofman verkocht werden bij de ingang van het sportterrein van v.v. Anjum. Afgelopen zaterdag verkocht hij zijn laatste lootjes, aan voorzitter Geerard Brouwer van de v.v. Anjum.

Bij elke thuiswedstrijd van Anjum 1 stond Bauke bij de ingang om lootjes te verkopen. Hij deed dit voor de supportersvereniging en de opbrengst kwam geheel ten goede aan het (jeugd) voetbal van de v.v. Anjum. Onlangs gaf Hofman te kennen te willen stoppen met deze geweldige actie. V.v. Anjum is hem zeer erkentelijk en de voorzitter van de supportersvereniging nam daarom, kort, maar zeer krachtig afscheid van het gezicht van de voetbalvereniging: ,,Bauke, tige tank!" -