Theo Beekema van de J.J. Boumanschool ontvangt Boris Praktijkverklaring

BALLUM - Bij Nagtegaal Infra op Ameland is aan Theo Beekema van de J.J. Boumanschool een Praktijkverklaring uitgereikt namens het Boris Project.

Via dat project worden leerlingen van het praktijkonderwijs in staat gesteld onderdelen uit de MBO kwalificatiestructuur te halen die ze goed kunnen gebruiken op hun stagebedrijf met het oog op toekomstig werk daar. Theo is sinds de herfst van 2014 in stage bij Nagtegaal te Ballum op Ameland. Hij werkt daar met groot materiaal. Trekkers en dumpers en ook af en toe wel mobiele kranen. Ten einde hem nog beter toe te rusten voor toekomstig werk hier is in overleg met de stagebegeleider van school een traject voor Theo uitgezet. Dat traject is gehaald uit een aantal onderdelen van de module loonwerk uit de kwalificatiestructuur van het MBO. In het najaar van 2015 bleek dat Theo op een groot aantal onderdelen meer dan voldoende scoorde. Op het onderdeel onderhoud heeft hij nog een praktijktoets gedaan afgenomen door een docent van het Nordwin College uit Buitenpost. Die toets heeft hij glansrijk doorstaan. Dat betekende dat aan Theo via het Boris Praktijkloket een officiële Praktijkverklaring mocht worden uitgereikt. Afgelopen vrijdag 29 januari is het document aan Theo uitgereikt door zijn praktijkbegeleider Gerrit Willem Nagtegaal en stagebegeleider M. de Vries.