Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn gaat samenwerken met Stichting Welzijn Schiermonnikoog

SCHIERMONNIKOOG -  Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2016 heeft de gemeenteraad van Schiermonnikoog unaniem ingestemd met het advies om een samenwerkingsverband aan te gaan tussen Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ) en de Stichting Welzijn Schiermonnikoog (SWS).

Beide stichtingen gaan op korte termijn intensief met elkaar samen werken. Een en ander heeft als direct gevolg dat het management van SWS door SWgZ zal worden ingevuld; de welzijnsorganisatie in de gemeente Zuidhorn. De voorzitter van het bestuur van SWgZ zal toetreden als voorzitter van het bestuur van SWS. Daarnaast zal de coördinatie van het ‘Eilandteam’, het sociaal team van Schiermonnikoog, worden ondergebracht bij het nieuwe management. Het voortbestaan van de Stichting Welzijn Schiermonnikoog kwam begin 2015 onder druk te staan door het aangekondigde vertrek van enkele bestuursleden. Op basis van onderzoek heeft het college besloten om samenwerking te zoeken met een welzijnsorganisatie aan de wal. Daarbij is een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een samenwerking met de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn. Deze voorkeur werd meegenomen in het eindadvies aan de gemeenteraad.