Inwoners en ondernemers Dokkum buigen zich over aandachtspunten Fontein

DOKKUM - In Dokkum vinden binnenkort gesprekken plaats met inwoners en ondernemers over de door hen benoemde aandachtspunten voor een eventuele fontein op de Markt. Na deze gespreksrondes vindt op 16 februari een informatiebijeenkomst plaats in de Grote kerk in Dokkum voor alle belangstellenden.

Concept-ontwerp roept uiteenlopende reacties op Dokkum krijgt een cadeau van Stichting Kulturele Haadstêd 2018. Mogelijk een bijzonder cadeau, want het concept-ontwerp laat een fontein zien waarin de kracht van Dokkum als Elfstedenstad én Bonifatiusstad tot uiting komt. Deze fontein hoort bij een reeks van 11 fonteinen die de Elfstedenroute markeren. Kunstenaars met internationale bekendheid ontwerpen de fonteinen en er wordt gezorgd voor internationale aantrekkingskracht. Uit een reactieronde onder de bevolking in Dongeradeel blijkt dat er heel verschillend tegen het concept-ontwerp wordt aangekeken. De reacties variëren van positief tot negatief, maar uit het gros van de reacties blijkt dat het vooral draait om belangrijke voorwaarden die in orde moeten zijn. De gemeente heeft inwoners vanaf 17 september opgeroepen om te reageren op het concept-ontwerp. Zorgvuldig in gesprek over bezwaren en ideeën Het concept-ontwerp van kunstenares Birthe Leemeijer is spraakmakend; er zijn namelijk rond de 150 reacties binnen gekomen. Het concept-ontwerp op zich kunnen veel mensen wel waarderen, maar er zijn belangrijke aandachtspunten naar voren gekomen waar de gemeente het gesprek over aan moet en wil gaan. Het gaat met name om het behoud van ruimte voor parkeren en evenementen. Dat gesprek gaat de gemeente met behulp van extern deskundige Enno Zuidema voeren met mensen die hebben gereageerd. Zuidema heeft ruime ervaring met soortgelijke processen en brengt objectiviteit en gerichte kennis mee. De kunstenares heeft aangegeven dat er aanpassingen kunnen worden gedaan aan het concept-ontwerp. De geuite bezwaren worden zorgvuldig doorgenomen en samen kunnen ideeën en mogelijkheden worden besproken. Samen condities bepalen De gemeente is benieuwd of uit deze gesprekken condities naar voren komen waaronder een fontein op de Markt eventueel wél kan worden gerealiseerd. De gemeente heeft uit die 150 reacties verschillende reactiegevers en belanghouders uitgenodigd om hierover met elkaar na te denken. Er is gekozen voor een divers gezelschap, zodat uiteenlopende opvattingen aan bod kunnen komen. Het ontwerp van de fontein op de Markt staat echter niet op zich. Op dit moment wordt er met betrokken partijen gewerkt aan een nieuwe visie voor de binnenstad van Dokkum. De Markt is daarbij een belangrijk onderwerp. Meer informatie op www.binnenstaddokkum.nl. Geraakt door de Markt Bij de oriëntatie in Dokkum werd Birthe Leemeijer geraakt door één plek in het bijzonder: de Markt. Niet door het plein zoals het nu is, maar wel door het rijke verleden en de mogelijkheden van de plek. Het huidige concept-ontwerp is dus geschetst voor de Markt, zo is het creatieve proces gelopen. Dat maakt dat er al een concept lag voordat de bevolking en ondernemers erbij betrokken zijn. Het contact dat er eerder niet was, krijgt nu vorm. Het resultaat is echter een concept-ontwerp dat passie ademt, maar wat tegelijkertijd belangrijke aandachtspunten met zich meebrengt. Daarover gaan de gesprekken met inwoners en ondernemers binnenkort.