Ferwerter zag het licht en schreef er een boek over

Dokkum - Hiele Dijkstra staat er zelf misschien nog wel het meest versteld van dat hij een boek schreef over zijn bekering, geloof en getuigenissen. ,,Ik ging sporadisch naar de kerk en sta bekend als een grote ouwehoer’’, zegt de 36-jarige Ferwerter.

Tekst: Bram Buruma FERWERT - Twee jaar geleden veranderde alles in het leven van Hiele Dijkstra. Plotseling kwam er heel veel naar boven, van alles waar de Ferwerter zolang niet voor uit durfde te komen, zelfs binnen zijn eigen gezin met twee jonge kinderen. Alles is nu anders en Dijkstra vertelt in zijn boek openhartig hoe hij ‘het licht’ heeft gezien. ‘De Koning die voeten wast’, is de titel van het boek en de ondertitel vertelt waar het om gaat: tien wonderen in Friesland. Het is een bundeling van 196 pagina’s met persoonlijke verhalen en interviews. Het is een boek met getuigenissen van mensen die net als de auteur hun beleving en contact met God graag willen delen. De boodschap is dat wonderen nog steeds bestaan, elke dag weer en zeker niet alleen uit de tijd van de Bijbel zijn, legt Dijkstra uit. Veel dorpsgenoten en ook anderen kennen Dijkstra als een losbandig type, als bestuurslid van dorpsbelang en als bokser. De geboren Burdaarder was tot twee jaar geleden inderdaad druk met heel veel dingen, maar, zeker voor de buitenwereld, niet met het geloof. Vlak na zijn 34e verjaardag werd alles anders en kwam de wereld van Dijkstra op zijn kop te staan. Hij belandde met een ernstige bacteriële infectie in het ziekenhuis. In een angstig moment daar wendde hij zich tot God en smeekte om hulp. ,,In het ziekenhuis heeft de Heer mij toen doorstraald met zijn liefde. Hij heeft me vergeven en gewassen van alle drek, waar ik bewust en onbewust doorheen ben gelopen’’, schrijft hij. Dijkstra noemt zich nu gezegend mens. ,,Ik heb een aanraking van onze Heer mogen ervaren en dat wil ik nu graag aan iedereen vertellen.’’ De gedachten van de schrijver gaan in het boek eerst terug naar zijn basisschooltijd in Burdaard. Dan blijkt dat hij er eigenlijk heel jong al van overtuigd was dat ‘iets’ hem in de macht had, maar dat werd toen afgedaan als fantasie en dromen. Dijkstra herinnert zich wel, dat hij als kind op de knieën voor zijn bed ging en God vroeg om dit ‘nare’ dat hem nachtenlang angstig maakte, weg te jagen. Het bidden hielp. Maar was dat een nachtmerrie of een enge droom? Dijkstra vertelt dat hij daarna in ieder geval nooit meer angstig was. Zijn wonderlijke ervaringen hield Dijkstra heel lang voor zich. Hij durfde die zelfs niet te delen met zijn vrouw Rosalin en hikte er heel lang tegenaan om zijn verhaal op papier te zetten. ,,Onze kinderen zijn gedoopt en ik heb belijdenis gedaan, maar het deed me heel lang niet zoveel. Ik dacht: wie zit er nu te wachten op een boek van zo iemand die bekeerd is?’’ Toch was er ‘een stem’ die hem de ‘opdracht’ gaf het levensverhaal als een getuigenis op papier te zetten. Uiteindelijk kwam Dijkstra er samen met dominee Hotze de Jong uit Ferwert toe om zijn ervaringen én die van nog meer mensen op te schrijven en er zelfs een boek van te maken. Voor de getuigenissen in zijn boek sprak Dijkstra met dorpsgenoten, maar ook mensen uit onder meer Broeksterwâld en Buitenpost. Er wordt te weinig echt over het geloof gesproken, vindt Dijkstra. Zijn verhaal, zijn bekering en de levens veranderende getuigenissen van doodgewone mensen kunnen daar verandering in brengen, hoopt hij. ,,Ik hoop dat anderen er iets aan hebben en ook voor hun geloof durven uit te komen. Er wordt zoveel geschreven over terreur en Isis, het is tijd we eens lezen en horen over al die zegeningen die onze Heer Jezus Christus ons geeft. Dat we getuigen dat onze Heer is opgestaan en leeft. Leer wie de Heilige Geest is en strek je uit naar de meest waardevolle relatie denkbaar, een relatie met de schepper van het leven, de Koning die je voeten wast.’’ Het boek is in Ferwert voor €14,95 te koop bij Warenhuis Pijnacker, te bestellen bij de auteur en via www.bijbelsopdestal.nl. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar stichting 'Jezus zal voorzien', een stichting die bewogen door de liefde van God, de mens in nood wil helpen op welk terrein van hun leven dan ook.