Ameland open voor opvang vluchtelingen

BALLUM - Ameland is te klein voor een AZC, maar de gemeente heeft de vluchtelingencoördinator laten weten dat er ruimte is voor kleinschalige opvang van gezinnen bij particulieren.

,,Daar is tot nu toe nog geen gebruik van gemaakt. Maar als het zo ver komt, dan hoop ik dat de Amelanders hun sociale hart laten spreken. Ik hoop dat we samen onze welvaart kunnen delen met diegenen die deze steun hard nodig hebben’’ Dit zei burgemeester Albert de Hoop dinsdag in zijn nieuwjaarstoespraak. Hij hield zijn gehoor voor dat de oorzaken van deze oorlogen veel dichter bij ons liggen dan we denken en weten. De oorzaken liggen voor een groot gedeelte in de wereldwijde klimaatproblematiek, de schaarste aan energiebronnen en het ontstaan van droogte. Met als gevolg landverhuizingen naar de steden en het feit dat het westen de grootste wapenleverancier is bij conflicten die daardoor ontstaan. Terugblikkend op afgelopen jaar kon hij constateren dat Ameland het, economisch gezien, weer beter heeft gedaan dan het jaar daarvoor. En ondanks dat het niet de beste zomer was, zijn er weer een beetje meer bezoekers geweest. De ouderenzorg op Ameland is behouden gebleven. Na het faillissement van de ouderenzorginstelling Pasana, waartoe verzorgingshuis De Stelp in Hollum behoorde, heeft het gemeentebestuur alles in het werk gesteld om de toekomst van de ouderenzorg op Ameland te verzekeren. ,,Neemt u maar van mij aan dat de wethouder zich tot het uiterste heeft ingespannen om de gemeentelijke wensen bij de curator, bij het zorgkantoor en bij de nieuwe eigenaar zeer goed over het voetlicht te krijgen. En nu weten we inmiddels, met resultaat!’’ Verder memoreerde de eerste burger de grote stap die is gezet in het streven naar volledige duurzame energievoorziening op het eiland. Er is begonnen met de bouw van het grootste zonnepark van Nederland. Het park is zo goed als af en binnenkort kan worden begonnen met de productie van stroom voor meer dan alle huishoudens op Ameland. Ook zal Arriva het komend jaar gaan rijden met elektrische bussen op Ameland zodat de capaciteit van het zonnepark ten volle benut kan worden. Tevens heeft Ameland een exclusieve overeenkomst gesloten met het het energietransitiecentrum Entrance van de Hanze University in Groningen. Entrance zal op Ameland praktijktoetsen gaan doen van energie-innovaties die bij hun getest zijn. Hiermee heeft Ameland ook een belangrijke stap gezet in het streven om het onderwijs op het eiland te versterken.