Afscheid DongeraDichter Tsead Bruinja

dokkum - dokkum Stichting DongeraDichter heeft donderdag in Zorgcentrum Dongeraheem afscheid genomen van DongeraDichter Tsead Bruinja.

Tsead Bruinja, woonachtig in Amsterdam maar een geboren Fries, gaf twee jaar lang zijn poëtische visie op actuele zaken in de gemeente Dongeradeel. Eén daarvan was de fusie van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland c.a. Daaruit ontstond de huidige gemeente Noardeast- Fryslân.

Bruinja was de zesde DongeraDichter en tevens de laatste. Zijn opvolger, Jankobus Seunnenga, krijgt een andere titel en zal Streekdichter fan Noardeast-Frylân worden genoemd. Hij wordt tijdens de ‘Receptie voor het Gedicht’ op 31 januari in het stadhuis van Dokkum officieel geïnstalleerd.

Tsead Bruinja gaf, voorafgaande aan zijn afscheid, nog een workshop gedichten maken. Een aantal ouderen kwam bij elkaar in Dongeraheem om zich met hem te buigen over het thema ‘Vrijheid’. Bruinja was zeer te spreken over de resultaten en het is de bedoeling, dat de dichters hun pennenvruchten gaan voordragen op 31 januari. Op die dag begint de Nationale Poëzieweek en zal het thema ‘Vrijheid’ ook door de nieuwe Streekdichter worden behandeld.