Na Bonifatius verovert Titus de kapel in Dokkum

DOKKUM - Na het grote succes van Bonifatius de Musical komt er dit jaar een nieuw theaterspektakel naar de Bonifatiuskapel in Dokkum: ‘TITUS’. Het is voor het eerst dat er een professioneel muziektheaterspektakel wordt opgevoerd over het bewogen leven van Titus Brandsma (1881-1942): een Friese boerenzoon, pater, journalist en professor. Internationaal bekend door zijn verzetsrol in de Tweede Wereldoorlog.

TITUS wordt volgens producent Sjoek Nutma een indrukwekkende theatervoorstelling: aansprekend voor een breed publiek met schitterende afwisseling in dans en muziekstijlen – van klassiek tot rock. De unieke locatie maakt de voorstelling tot een onvergetelijke ervaring. Vooral als je weet dat de Bonifatiuskapel in Dokkum dankzij Titus Brandsma tot stand is gekomen.

Herkenbaar verhaal

Het script is geschreven door Bouke Oldenhof, bekend van producties als Abe Lenstra, Marijke Muoi en de Stormruiter. De rode draad in de voorstelling is een herkenbaar thema: leven tussen stilte en stress. Evenals de actieve mysticus Titus zoeken mensen vandaag de dag in een onrustige tijd naar innerlijke zekerheid tegenover de druk van werk en (sociale) media. De theatervoorstelling vertelt over Titus’ keuzes in zijn leven: met open oog, maar ook koppig en vasthoudend.

Oorlogsslachtoffer

De cast is een mix van Nederlandse en Friese professionals, gecombineerd met semi professionele acteurs, zangers en dansers. Op dinsdag 22 januari presenteert het bestuur van Stichting 754 de cast, de band en de crew van TITUS. Deze datum is niet voor niets gekozen. In Dokkum vindt op 22 januari jaarlijks de herdenking plaats van de 20 mannen die hier in de Tweede Wereldoorlog zijn omgebracht door de Duitsers. Ook Titus Brandsma werd slachtoffer van de oorlog.

De voorstelling TITUS is te zien van 31 mei tot en met 10 juni 2019 in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Kaarten zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.titus2019.nl

Wie is Titus Brandsma?

Vijf redenen waarom Titus Brandsma (1881-1942) de meest opvallende Fries van de 20e eeuw is:

Hij was een inspirerend persoon: dacht niet in hokjes, was toegankelijk voor iedereen en had oog voor de veranderingen in zijn tijd (was een ‘tegendenker’).

Als Friese boerenzoon had hij een bijzondere geestelijke en wetenschappelijke loopbaan. Hij trad in als monnik bij de Karmelieten en werd in 1905 tot priester gewijd. Hij werd benoemd tot hoogleraar filosofie en mystiek en rector van de universiteit in Nijmegen.

Titus was maatschappelijk zeer betrokken en actief op veel fronten. Hij zette zich in voor katholieke emancipatie, Friese taal, landschap en cultuur, persvrijheid en moderne journalistiek, katholiek onderwijs en erkenning van oud-Nederlandse mystici.

Hij verzette zich in de Tweede Wereldoorlog als één van de eersten openlijk tegen de nazi’s en was een steun voor zijn kampgenoten in Dachau.

In 1985 is hij zalig verklaard door Paus Johannes Paulus. Er loopt nog een proces tot heiligverklaring.

Titus’ erfgoed

Titus Brandsma (1881-1942) was een sensitieve en strijdbare 20e eeuwse mysticus die zijn kracht haalde uit stilte en innerlijke overtuiging. Diverse organisaties in Nederland en Fryslân dragen zijn naam en erfgoed uit.

In Fryslân was Titus Brandsma oprichter van het Roomsk Frysk Boun en mede-grondlegger van de Fryske Akademy en natuurorganisatie It Fryske Gea. Bouw van de Bonifatiuskapel en het herstel van bedevaarten naar Dokkum (v.a. 1926) is één van zijn nalatenschappen. Het Titus Brandsma Museum in Bolsward exposeert zijn leven en gedachtengoed. Titus’ (inter-) nationale betekenis voor wetenschap, kerk en onderwijs wordt in stand gehouden door het Titus Brandsma Instituut en het Titus Brandsma Memorial in Nijmegen. In Oss, waar hij jaren actief was in onderwijs en journalistiek, is zijn naam verbonden met het Titus Brandsma Lyceum. In 2005 werd Titus Brandsma door de stad Nijmegen uitgeroepen tot ‘Grootste Nijmegenaar aller tijden’. In 2015 is hij postuum benoemd tot ereburger van Oss.

Boeken

Een standaardwerk over Titus Brandsma is de biografie van journalist Ton Crijnen: ‘Titus Brandsma. De man achter de mythe’ (Nijmegen, 2008).

Oud-politicus Ernst Hirsch Ballin portretteerde Titus in zijn bundel ‘Tegen de stroom. Over mensen en ideeën die hoop geven in benarde tijden’ (Querido, 2016).