DoRe-kerk in Dokkum neemt afstand van Nashville-verklaring

DOKKUM - Door het uitsteken van de regenboogvlag protesteert de Doopsgezind-Remonstrantse kerk aan de Legeweg te Dokkum tegen de recente uitingen in de media vanuit orthodoxe kerkelijke kringen over de positie van homoseksuelen en transgenders binnen christelijke kerken. In tegenstelling tot die uitingen, zoals vastgelegd in de zogenaamde Nashville-verklaring, is bij de DoRe-kerk iedereen van harte welkom of je nu homoseksueel, heteroseksueel, transgender of nog anders bent.

Om deze openheid publiek kenbaar te maken heeft de DoRe-kerk zich onlangs laten registreren op de website www.wijdekerk.nl , een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw bij hen betrokken. Op deze website worden ondermeer ervaringsverhalen gedeeld. Ook maken kerken hierop kenbaar in welke mate LHBT’ers als volwaardig gemeentelid worden beschouwd. Binnen de DoRe-kerk kan iedereen volwaardig lid of vriend zijn van de gemeente inclusief het bekleden van kerkelijke functies.

Het afgelopen weekend hebben enkele honderden orthodox-protestantse predikanten en prominenten hun handtekening gezet onder de Nashville-verklaring, een Amerikaans document dat zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit en betoogt dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’.

Geert Brüsewitz, doopsgezind predikant in Groningen licht zijn afkeer van de verklaring op de landelijke Doopsgeinde website als volgt toe ‘ de Bijbelse boodschap is een samenspraak van alle mannen en vrouwen die zich tot de gemeente nu en in het verleden rekenen en rekenden. Hierbij is de boodschap van hoop en liefde, gastvrijheid en aansporing een voortdurend zich evoluerende boodschap die op die wijze een vreugdevolle boodschap voor alle tijden is. Een goede boodschap die gastvrij is, en verschillen probeert te overbruggen. Die geen nieuwe muren en vijandschap oproept, maar vrede brengt.’

Ook de Remonstranten hebben landelijk ferm afstand genomen van de Nashville-verklaring. Deze kerk zet zich al 400 jaar in voor vrijheid en verdraagzaamheid. In 1986 liep deze kerk voorop door het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht gelijk te stellen aan heterohuwelijken.