Joris’ Kerstboom op Kerstfair in Dokkum

dokkum - Vrijdag 14 december zal Joris Linssen met zijn programma Joris' Kerstboom wederom te gast zijn op de Kerstfair in Dokkum.

Tussen 14.00 en 21.00 uur zal de KRO-NCRV op De Zijl opnames maken voor dit televisieprogramma. Zaterdag wordt de kerstboom geplaatst en kan iedereen die dat wil vanaf die dag een foto in de boom hangen.

Nog even en Kerst staat weer voor de deur, een tijd van lichtjes, warmte en gezelligheid, maar een tijd van verdriet en gemis. Joris' Kerstboom biedt mensen de gelegenheid een voor hen bijzonder persoon te herdenken, te bedanken of te bemoedigen, door een foto van die persoon in een doorzichtige kerstbal te plaatsen en in de boom te hangen. Er mogen naast foto's ook briefjes in de ballen geplaatst worden en de kerstballen kunnen op vrijdag 14 december desgewenst versierd worden in het Stadhuis op De Zijl.

Drijvende kracht achter de komst van het programma is Annelies van der Meer, eigenaresse van modezaak Zensa Moda op de Diepswal in Dokkum. Vorig jaar zette zij, samen met dominee Herman de Vries, alles op alles om Joris' Kerstboom naar Dokkum te krijgen en met succes! "We doen dit nu voor het vijfde jaar", vertelt Annelies, "De eerste drie edities hadden we de Lichtwensboom en nu voor de tweede maal dat Joris Linssen en de KRO-NCRV Dokkum bezoekt". Van der Meer vertelt dat de omroep en de programmamakers uiterst tevreden waren over de enorm gastvrije ontvangst vorig jaar in Dokkum en het besluit dit jaar terug te komen, was dan ook al snel gemaakt. Al met al zijn er maanden van voorbereiding aan vooraf gegaan en zowel Annelies als Herman, die beiden op vrijwillige basis hun tijd en energie erin stoppen, zijn op hun beurt uiterst tevreden op de zeer prettige samenwerking met de omroep.

Onlangs gaf de omroep Annelies en Herman te kennen, dat er nog wel meer mooie ontroerende verhalen uit de regio Noordoost Friesland ingezonden mogen worden. Het gaat hierbij niet alleen om het herdenken van overleden geliefden, ook mensen die iemand in het zonnetje willen zetten, die een reddende engel willen bedanken, een hechte vriendschap willen vieren, sorry willen zeggen of elkaar ten huwelijk willen vragen, het kan allemaal bij Joris' Kerstboom. Het programma laat mensen stilstaan bij een bijzondere levensgebeurtenis en biedt een plek om bijzondere verhalen te delen. "De meeste verhalen zit wel iets van verdriet, emotie of ontroering achter, een overlijden of iemand die erg ziek is op dit moment", vult De Vries aan, "we gaan niet alleen de doden in het licht zetten, maar ook de levenden". De boom zal een plek van ontmoeting en verbinding vormen, een monument voor mensen van betekenis en zal zeker tot en met de Kerst op De Zijl blijven staan. "Daarna worden alle briefjes en foto's zorgvuldig bewaart, er verdwijnt dus niets in de kliko", benadrukt de gedreven onderneemster.

Wat voor Herman vooral belangrijk is en dat is ook de reden waarom hij er als dominee bij betrokken is, is dat dit gebeuren zich begeeft op de rand van kerk en samenleving, in tijden dat de kerken steeds minder vol zitten. "Wat er rondom de kerstboom gebeurt, daar zit iets spiritueels in, een geestelijke lading", vertelt Herman, "Mensen komen met hun verdriet en emoties en er gebeurt iets, mensen vinden er steun, troost en bemoediging. En geloof heeft heel veel te maken met liefde, vrede, kracht, troost en die emoties kom je allemaal tegen bij die boom en dat is waar die werelden elkaar raken". "De kerk speelt zeer zeker mee, maar niet op de voorgrond", vult Annelies aan. Vrijdagavond om 20.30 uur zullen de lichtjes in de boom ontstoken worden en zal de kerstboom met alle foto's erin in het licht worden gezet. Herman zal het aanwezige publiek kort toespreken en daarna zullen er twee kerstliederen, 'Ere Zij God' en 'Stille Nacht' gezongen worden.

Annelies en Herman mogen ook dit jaar weer rekenen op veel helpende handen en sponsoren. De Rotery Dokkum is zeer betrokken en helpt bij het uitdelen van de kerstballen op straat. Ook sponseren zij het avondeten voor de vrijwilligers en het team van Joris' Kerstboom, wat verzorgd wordt door Pizzeria D'Angelo. De lunch wordt verzorgd door Artisante, bouwbedrijf Zwaagstra plaatst de kerststal en de strobalen worden gratis geleverd door Strohandel Zuidema uit Munnekezijl. Bouwgroep Dijkstra Draisma meldde zich vorig jaar spontaan aan als hoofdsponsor voor dit evenement. Drukkerij Douma is betrokken, evenals Reitsma Engwierum, die de schapen voor de levende kerststal verzorgd en de ezeltjes komen van de kinderboerderij. Uiteraard zijn de organisatie van de Kerstfair en de Ondernemers Vereniging Dokkum als sponsoren ook nauw betrokken bij Joris' Kerstboom.

De speciale kerstballen zijn af te halen bij Zensa Mode en tijdens de Kerstfair zijn de ballen ook verkrijgbaar in het Stadhuis. Heeft u een bijzonder verhaal of een speciale gebeurtenis wat u wilt delen in Joris' Kerstboom? Mail dan naar joriskerstboom@kro-ncrv.nl en vertel van wie en waarom u een foto van diegene in Joris' Kerstboom wilt hangen. Waarom is deze persoon belangrijk voor u en waarom wilt u hem of haar in het licht zetten? En wie weet, komt uw verhaal in de tv-uitzending van Joris' Kerstboom op 23 december.