Reorganisatie bij De Saad Damwâld

Damwâld - De krimp in de regio Noord-Oost Fryslân is regelmatig in het nieuws. Ook Christelijke Mavo De Saad in Damwâld heeft hiermee te maken. In vier jaar tijd is het leerlingaantal van de school met ruim 30% gedaald. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting blijkt nu dat de tekorten in de toekomst op gaan lopen.

Deze financiële tekorten zijn een direct gevolg van de krimp in de regio. Hoewel de school zich afgelopen jaren hierop heeft voorbereid door middel van een sociaal flankerend beleid, houdt het bestuur er nu rekening mee dat er ook in de vaste banen gesneden moet worden. Christelijke Mavo De Saad in Damwâld is daarom voornemens te reorganiseren.

Al eerder heeft De Saad een start gemaakt met de ontwikkeling van een nieuw onderwijsconcept. De invoering hiervan zal nu sneller verlopen. Door reorganisatie en vernieuwing te combineren kan De Saad de kwaliteit van het onderwijs hoog houden en blijven voldoen aan haar kerntaak om goed en bereikbaar onderwijs te bieden in de regio.