Vijftien projecten op Waddeneilanden krijgen positief advies voor bijdrage Iepen Mienskipfûns

Schiermonnikoog - Liefst 15 projecten op de Friese Waddeneilanden kregen een positief advies in de derde subsidieronde van het Iepen Mienskipsfûns 2018. Die projecten zorgen samen voor een investering van ruim € 664.450 in de leefbaarheid van de eilanden. Vier van deze projecten zijn van Schiermonnikoog:

Kookeiland Schiermonnikoog

Het project Kookeiland is een gezamenlijk initiatief van basisschool en voortgezet onderwijs op Schiermonnikoog, de Tuin naast de Branding, Stichting Lytje Willem en de gemeente. In de basisschool wordt een keuken gerealiseerd die beschikbaar is voor meerdere doelgroepen op het eiland. Het doel is samen te koken, samen te eten en elkaar te ontmoeten. De keuken is een middel om de sociale samenhang te vergroten, leefbaarheid te bevorderen en de afstand tussen verschillende generaties te verkleinen.

Circusfestival Schier

Tijdens het Hemelvaartsweekend gaan op Schiermonnikoog de jonge circustalenten uit Noord-Nederland hun kunsten vertonen. De kinderen van het eiland mogen kosteloos aansluiten bij de workshops en zo een gezamenlijke voorstelling maken. De aanvraag is gedaan door stichting Jeugdcircus Saranti.

Matineeconcert om de Noord

Stichting Evenementen om de Noord organiseert een nieuw evenement op Schiermonnikoog. Het is een gratis openluchtconcert met muziek van Vivaldi, uitgevoerd door het Noord Nederlands Orkest. De bezoekers kunnen volgend jaar op 26 mei gratis plaatsnemen op een van de 500 beschikbare stoelen.

Een jaar lang vleermuizen tellen

Vleermuizen vinden op het donkere Schiermonnikoog een goede leefomgeving. Alhoewel de Waddenzee een obstakel vormt, komen ze toch op het eiland voor. Om nu meer over de vleermuizen te weten te komen, worden ze geteld en door een vaste werkgroep gevolgd in hun gedrag. De uitkomsten van dit onderzoeksprogramma, waar meerdere partijen aan deelnemen, moet de vleermuis ook meer bekend maken bij bewoners en bezoekers van het eiland. De aanvraag is gedaan door stichting bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog.

Iepen Mienskipsfûns

In 2019 kan er opnieuw subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Ook dan is weer de voorwaarde dat het project bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Kijk voor de nieuwe openstellingsperiodes en meer informatie op www.streekwurk.frl/imf.