CBS Eben Haëzer zet zich in voor Colombia

Dokkum - De kinderen van c.b.s. Eben Haëzer in Dokkum, zamelden de afgelopen week geld in voor CRAN.

CRAN komt op voor kinderen en adolescenten die het slachtoffer zijn van gewapende conflicten in Bogotá. Het doel van CRAN is, dat geen enkel kind in Colombia opgroeit zonder een gezin dat van het kind houdt en er om geeft. CRAN werkt met families en gemeenschappen, die veilige en liefdevolle omgevingen voor kinderen creëren. Hierbij valt te denken aan pleegzorg of adoptie. Omdat Mateo, een leerling uit groep 8 van de Eben Haëzer in Dokkum, ook de liefdevolle verzorging van CRAN mocht ervaren, is deze actie opgestart. Mateo is samen met zijn twee broers geadopteerd vanuit Colombia. Volgende week bezoekt hij met zijn gezin het tehuis waar hij en zijn broers, zijn opgevangen.

De school organiseerde een aantal acties om geld in te zamelen. Het zendingsgeld van de maandag werd ingezameld, de kinderen haalden meer dan 700 statiegeldflessen op en werd er volop geknutseld. De knutselwerken werden daarna verkocht. Op de donderdagmiddag was er na schooltijd een gezellige knutsel- of filmmiddag. Uiteindelijk werd er het prachtige bedrag van € 750,- overhandigd.