Kuier ‘Volg de Ster’

Ternaard - Onderweg beleefden ze samen het kerstverhaal uitgebeeld door vrijwilligers en de kinderen van groep 8, zoals in de tijd van Jozef en Maria.

Bij de aanvang op het schoolplein werden de kinderen op weg gestuurd door de heraut, onder kerstklanken van brassband Euphonia vertrokken de groepen voor een wandeling door Ternaard. De eerste halte was de timmerwerkplaats van Jozef, hier ontvingen de groepen goud en de opdracht om Jozef te zoeken, de Engel Gabriël gaf de kinderen de opdracht mee; ‘Volg de Ster’ om zo de weg naar Bethlehem te vinden. De ezel die Jozef en Maria droeg vertelde hen het verhaal dat de hoogzwangere Maria naar de Herberg ging voor een slaapplaats.

Aangekomen bij de Herberg kregen de kinderen en ouders drinken, ook kregen ze hier wierook mee. De laatste voorstelling was in de stal, in de kribbe lag kindje Jezus met Jozef en Maria, een groot Engelenkoor maakte dit tafereel compleet. De kinderen schonken hier de gekregen geschenken aan kindje Jezus. Bij het verlaten de stal kregen de kinderen een geschenk mee ‘De Ster een teken van de geboorte van groot licht’.