Ook Schiermonnikoog Kinderpardongemeente

Schiermonnikoog - De gemeente Schiermonnikoog sluit zich aan bij de kinderpardongemeenten. Samen met veel andere gemeenten pleit Schiermonnikoog voor een soepeler kinderpardon. Het college zal de staatssecretaris verzoeken om voor kinderen die vijf jaar of langer in Nederland verblijven het Kinderpardon zo ruim mogelijk te hanteren. Het gaat om ongeveer 400 kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en (nog) geen verblijfsvergunning hebben. Zij zijn opgeroeid in de Nederlandse samenleving en uitzetting is slecht voor hun ontwikkeling.

Meer informatie over de oproep van de gemeenten staat op https://geenkindaandekant.nl/2018/03/20/gemeenten-pleiten-voor-soepeler-kinderpardon/