Rechtbank: SC Twijzel heeft geen schuld aan instorten dug-out

LEEUWARDEN/TWIJZEL - Sc Twijzel heeft volgens de rechtbank in Leeuwarden geen schuld aan het dug-out drama in Twijzel, op 21 mei 2014, waarbij de tienjarige Ysra de Bruin om het leven kwam. 'De rechtbank komt tot het oordeel dat de dug-out voor het ongeval (…) in zodanig slechte staat verkeerde dat deze zou kunnen instorten en dus gevaar kon opleveren voor gebruikers', luidt het vonnis.

De voetbalclub kan niet worden verweten dat er geen maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat er kinderen op de dug-out zouden klimmen, omdat niet voorzienbaar was dat het ongeval zou plaatsvinden, stelt de rechtbank. Tijdens een korfbaltoernooi op het sportcomplex in Twijzel waren de kinderen op de dug-out gaan zitten. Door het gewicht van de kinderen was de dakplaat gaan schuiven en gekanteld.

Vijf kinderen raakten gewond. Tijdens een najaarsstorm in 2013 was er een boom op de dug-out gevallen, met als gevolg scheur in de zijgevel. Het bestuur van de voetbalclub had vervolgens de veiligheid van de dug-out ‘getest’ door met een man of vijf aan de dakplaat te hangen en te wrikken. De conclusie was dat de dug-out veilig was, er was geen beweging in het dak te krijgen.

Volgens de rechtbank is niet uit het dossier gebleken dat deze wijze van inspectie niet afdoende was. Gelet op de conclusie dat de dug-out veilig was bestond dus ook geen verplichting voor verdere inspectie van de dug-out, stelt de rechtbank. Wel is gebleken dat de staat van de dug-out aanmerkelijk is verslechterd, maar de rechtbank heeft niet vast kunnen stellen of de club op de hoogte was van de verslechtering.

De rechtbank komt tot de conclusie dat het voor SC Twijzel niet voorzienbaar was ‘dat de dug-out voor het ongeval op 21 mei 2014 in zodanig slechte staat verkeerde dat deze zou kunnen instorten’. De sportclub is volgens de rechtbank geen professionele partij, maar bestaat uit vrijwilligers, zonder specifieke juridische of bouwkundige kennis. Daardoor rustte op de club niet een specifieke zorgplicht, aldus de rechtbank.

Raadsman Tjalling van der Goot betoogde tijdens de zitting dat het Openbaar Ministerie (OM) de verkeerde partij gedagvaard. De velden en dus ook de dug-outs waren eigendom van de gemeente, Van der Goot vond het onterecht dat de club zich voor de rechter moest verantwoorden. De advocaat stelde dat het OM er te weinig rekening mee had gehouden dat de vereniging wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers, zonder juridische of bouwkundige achtergrond. De gemeente is een professionele organisatie met de nodige juridische en bouwtechnische know how. Het had op de weg van de gemeente gelegen om duidelijke afspraken te maken over het eigendom van de dug-out en waar de verantwoordelijkheid lag voor het onderhoud, vond Van der Goot. De rechtbank ging voor een deel mee in zijn betoog. Het OM eiste twee weken geleden een geldboete van 10.000 euro waarvan de helft voorwaardelijk.

Als eigenaar van de accommodatie is de gemeente civielrechtelijk aansprakelijk, volgens de rechtbank. De gemeente heeft dat erkend en zich bereid getoond de schade te vergoeden.

De nabestaanden zijn teleurgesteld in de uitspraak. Zij zouden het OM hebben verzocht om in hoger beroep te gaan.