Traditie optochten dorpen voortzetten

KOLLUM - De traditionele optochten met versierde wagens in de dorpen van Noardeast-Fryslân moeten in principe doorgang kunnen vinden. Desgevraagd door Aant Jelle Soepboer (FNP) vertelde interim-burgemeester Hayo Apotheker donderdag in de gemeenteraad Noardeast-Fryslȃn hiermee vanuit een positieve grondhouding te willen omgaan. “It is ferbean of it is ferbettere”.

Zaak is volgens Apotheker grondig na te denken over de aanzet voor het ter discussie stellen van de versierde (jeugd-)wagens. “Werom is dy diskusje der kaam? Wat moat der mei de euforyske urine-situaasjes om it netsjes te sizzen?”. Ook wees hij in dit verband op het drankgebruik, de hoogte van de wagens en de route die er wordt gekozen zonder verder op details in te gaan. Als les haalde hij zijn oud-leermeester Henk Vonhoff aan: “Niet verbieden, maar het zo goed mogelijk door te laten gaan”.

Soepboer vroeg eerder aandacht voor de vergunningverlening rond optochten, omdat een aantal organisaties alweer druk bezig is met voorbereidingen voor feesten. “De optochten binne fan grutte wearde foar de doarpen. Guon binne der al fanôf 1913. By de minsken is der optheden in protte ûnrêst. Se wolle witte wer’t se oan ta binne”. Hij verzocht het college dan ook zonder meer vergunningen te verlenen voor die dorpen die vanouds de traditie in stand houden.