Restauratie Zuidertoren Schiermonnikoog nabij

Schiermonnikoog - De grote schotel van de voorzijde van de Zuidertoren op Schiermonnikoog is onlangs verwijderd. Het is het begin van het in oude glorie herstellen van dit bijzondere culturele erfgoed. Zodra het weer en de omstandigheden gunstig zijn zal worden begonnen met het opknappen van het buitenterrein van de Zuidertoren, de voormalige watertoren. Struiken zullen nog vóór het broedseizoen worden gekortwiekt of verwijderd. Dat zal worden gedaan onder verantwoordelijkheid van de Stichting Zuidertoren, een initiatiefgroep van burgers, die een einde wilde maken aan de verwaarlozing van de toren door de voormalige eigenaar KPN.

Daarna neemt vóór 1 april het opknappen van de toren een aanvang. Dat gebeurt onder regie van de Stichting Behoud Zuidertoren, ook een eilander initiatief.

Deze stichting kocht in juni de toren van KPN na lange onderhandelingen. Na de restauratie van de toren en de schilderbeurt wordt het terrein verder opgeknapt. Er komt een schelpenpad naar de toren, twee banken, een informatiebord en een nieuwe toegangsdeur.

Alle installaties worden uit de benedenruimte van de toren verwijderd. Er ontstaat dan ruimte voor kleine exposities. Weer wat later zal de watertank worden weggehaald en wordt de trap naar de eerste verdieping gerestaureerd.

Ten noorden van de toren komt een "verwonderingspad" met beelden, dat de relatie tussen cultuur en natuur benadrukt. Twee Nederlandse musea zullen daarvoor beelden in bruikleen afstaan. Het huidige prikkeldraad zal worden vervangen door een laag hek van eikenhouten staken, zoals ook om de bloementuin van Natuurmonumenten. Voor een gering bedrag zal men de toren in kunnen gaan en de beeldentuin bezichtigen. Betaling gaat door middel van een elektronisch systeem met een toegangspoortje.

De bedrijven die bij de restauratie zijn betrokken doen dat tegen kostprijs zodat de KNRM voor een bedrag kan worden gesponsord.