Gift SamenLoop voor Hoop Ameland

ballum - Op 7 en 8 juli 2018 heeft op Ameland de SamenLoop voor Hoop voor KWF Kankerbestrijding plaatsgevonden waarbij het prachtige geldbedrag van € 58.500,- is ingezameld.

Het college van burgemeester en wethouders van Ameland maakte destijds bekend het ingezamelde bedrag met 10% te zullen verhogen. Onlangs heeft het bestuur van de SamenLoop voor Hoop de balans opgemaakt en de eindopbrengst kenbaar gemaakt aan de gemeente Ameland. Op 15 januari 2019 heeft het college de gift van de gemeente Ameland vastgesteld op € 5.947,26. Dit bedrag wordt uitbetaald aan KWF Kankerbestrijding.