Koninklijke Damstra Installatietechniek van het gas af

driesum - Koninklijke Damstra Installatietechniek verwarmt haar pand in Driesum voortaan zonder aardgas.

Dat is goed voor het milieu en bovendien wil Damstra een voorbeeld zijn voor haar klanten. Vijf jaar geleden is de doelstelling geformuleerd om vanaf 2019 volledig gasloos te opereren als bedrijf.

Damstra neemt geen halve maatregelen de netwerkbeheerder heeft afgelopen week de gasleidingen en gasmeter verwijderd uit het pand in Driesum. In de vestiging, waar dagelijks zo’n 30 van de 140 medewerkers werkzaamheden uitvoeren, wordt de benodigde warmte volledig opgewekt door een mix van warmtepompen en biomassa-kachels. Uiteraard met behulp van elektriciteit van zonnepanelen. Voor de vestiging in Leeuwarden gold deze situatie overigens al wat langer.

Hiermee is Damstra weer een stap verder in het energieneutraal opereren. Energieneutraal zijn begint bij jezelf en dat bekent dat Damstra ieder jaar een stap moeten zetten om dit te bereiken. De volgende doelstelling staat alweer op de planning. Damstra wil binnen 10 jaar ook zelfvoorzienend zijn met haar elektriciteit. Dat betekent ‘off grid’ zoals dat heet; geen elektriciteit meer van buiten het bedrijf gebruiken. ,,Wij streven ernaar om dan te kunnen werken zonder een aansluiting op het elektriciteitsnet. Een uitdagende doelstelling waar Damstra zeker raad mee weet”, aldus Peter Meijlis, algemeen directeur Koninklijke Damstra Installatietechniek.