Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel opgeheven

Dokkum - Stichting Sociaal Noodfonds Dongeradeel is op 31 december 2018 met haar activiteiten gestopt. Dat heeft de stichting in een brief laten weten.

De SSND is in 2013 in het leven geroepen om in sociale noodsituaties praktische hulp te bieden aan de inwoners van de gemeente Dongeradeel. In haar bestaansjaren tot nu toe werd de commissie bemand door een klein aantal vrijwilligers die zowel het bestuur als de intakers vormden.

De financiële inkomsten van de stichting werden gevormd door de subsidie die jaarlijks door de gemeente Dongeradeel werd verstrekt. Daarnaast doneerden ook bedrijven, charitatieve instellingen en de diaconie van de PKN ter plaatse een substantiële bijdrage aan de stichting. De hulp die geboden werd, was dan ook alleen bedoeld voor inwoners van de gemeente Dongeradeel van waaruit de stichting haar bijdragen ontving.

Nu de gemeentelijke situatie is veranderd en een fusie met de voormalige gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland een feit is,  leek het de stichting geen realistische optie haar werk voort te zetten binnen de nieuw ontstane gemeente  “Noardeast Fryslan”. Het werkgebied zou door de fusie enorm worden vergroot en bovendien was het aantal vrijwilligers daartoe ontoereikend.

In het verleden hadden de fusiepartners reeds een contract afgesloten met de Stichting Urgente Noden Friesland (SUN Friesland), zodat de stichting de voortzetting van hun vrijwilligerswerk in vertrouwde en professionele handen weten van deze stichting.

Toekomst:
In geval van urgente nood kan een aanvraag uitsluitend ingediend worden door medewerkers van hulp-dienstverlenende instanties zoals maatschappelijk werk of medewerkers van gebiedsteams. Zie voor verdere informatie http://www.sunfriesland.nl