WW uitkeringen fors gedaald in gemeente Dantumadiel

Damwâld - Het aantal WW uitkeringen daalt fors in de gemeente Dantumadiel. Dat blijkt uit cijfers over het aantal WW uitkeringen in Fryslân, waarmee het UWV recentelijk naar buiten is gekomen.

In de gemeente Dantumadiel daalde het aantal mensen in de WW met 35,3%, dit is de grootste daling in Fryslân. Hierdoor is het percentage van mensen met een WW uitkering eind 2018 in Dantumadiel uitgekomen op 2,7%, bijna het laagste percentage van de Friese gemeenten. Dit is ook lager dan het landelijke percentage, dit staat op 2,9%. In Friesland zijn er vooral minder WW-uitkeringen vanuit de uitzendsector, zorg, industrie en handel. De aanhoudende hoogconjunctuur zorgt ervoor dat minder mensen worden ontslagen en dat werkzoekenden sneller werk vinden. De afgelopen jaren neemt het aantal WW-uitkeringen dan ook gestaag af.

Wethouder Rommy Kempenaar (o.a. verantwoordelijk voor werkgelegenheid, participatiewet en economie) is ingenomen met het nieuws: ‘een exacte verklaring voor deze forse daling is moeilijk te geven, maar wij vermoeden dat dit komt omdat er in Dantumadiel relatief veel mensen werken in de sectoren die het dit moment erg goed doen, zoals bijvoorbeeld de bouw’.