‘De boer is de apotheker van de toekomst’

JOUSWIER - Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseert in het tsjerkje van Jouswier een informatieve avond met als thema: De boer is de apotheker van de toekomst!

De gasten zijn Theo Mulder, Pyt Sipma en Atze Holwerda.

Theo Mulder vertelt over het belang van een gezonde bodem, en over de verbinding van de bodem met ons voedsel en onze gezondheid.

Theo Mulder drijft samen met zijn vrouw Hendrika en broer Hendrik, Mulder Agro in Kollumerzwaag. Het bedrijf handelt en adviseert in veevoeders, zaden, meststoffen en andere agrarische benodigdheden. Daarnaast verhuurt Mulder Agro landbouwvoertuigen en -machines. Het bedrijf heeft verbetering van het bodemleven als speciale missie. Zie voor meer info: http://www.symphonyofsoils.nl

Pyt Sipma gaat met de aanwezigen in gesprek over biologisch (dynamisch) boeren

Pyt Sipma leidt samen met zijn vrouw Rika akkerbouwbedrijf ‘Timpelsteed’, een biologische boerderij in Engwierum. Zijn missie is het telen van 'volledig' eten met zo laag mogelijke belasting voor mens en natuur. Vanavond vertelt hij hoe hij dat doet. Toen de familie Sipma in 2008 begon was de grond bijna uitgeput. Na 7 jaar is de grond nu weer vol bodemleven. Zie voor meer info: www.timpelsteed.nl

Atze Holwerda verbindt het geheel door zijn muziekspel op de kornet.

Atze Holwerda en Anna van der Meulen runnen een melkveebedrijf in Ee. Daarnaast speelt Atze kornet, een aan de bugel verwant koperen blaasinstrument.

Plaats: kerkje Jouswier

Adres: Bergsmawei Jouswier

Datum: 8 maart 2019

Tijd: 20.00 uur - 21.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Na afloop

Na afloop worden bezoekers gevraagd een bijdrage te doen voor het onderhoud van het kerkje en voor het kindertehuis in Afrika waar Theo Mulder actief bij betrokken is.