‘DOM doarpen’ vol energie aan de slag met DOM 2.0

NOORDEAST-FRYSLÂN -Gedeputeerde Johannes Kramer is ‘grutsk’ op het project Dorps Ontwikkelings Maatschappij (DOM). Dat zei hij woensdagavond tijdens de aftrap van de DOM 2.0, waar maar liefst 21 dorpen aan meedoen.

Gedeputeerde Johannes Kramer reikte tijdens de startbijeenkomst in Engwierum een tas uit aan de betrokken wethouders Gerben Wiersma (Dantumadiel), Margreet Jonker (Achtkarspelen), Gelbrich Hoekstra (Tytsjerksteradiel) en Pytsje de graaf (Noardeast-Fryslân). Zij vulden deze tas met nuttige, danwel symbolische spullen, waar de dorpen mee aan het werk kunnen. Zo werd de tas onder andere gevuld met een fondsenboek en een pak koffie.

Leefbaarheidsplannen

Een DOM is een Dorps Ontwikkelings Maatschappij, bestaande uit een groep enthousiaste en ondernemende dorpsbewoners. Bij DOM 2.0 krijgt het dorp geen geld voor de uitvoering van de plannen, maar wel voor het proces voorafgaand aan die concrete plannen. De plannen moeten breed gedragen worden in het dorp. Zo kunnen deze nieuwe DOM-dorpen een bijdrage leveren aan de mienskip en de leefbaarheidsplannen die eruit voortvloeien. De leden van de DOM werken nauw samen met de regionale overheden.

21 nieuwe dorpen

Na het succes van de DOM 1.0 in de gemeente Dongeradeel werden eind vorig jaar 21 nieuwe dorpen gekozen om deel te nemen aan het project Dorpsontwikkelingsmaatschappij 2.0. Het gaat om de dorpen Broeksterwâld, Burdaard-Jislum, Driezum-Wâlterswâld, Ferwert-Hegebeintum, Gerkesklooster-Stroobos, Hantum-Hantumeruitburen, Jistrum, Kollum, Morra-Lioessens, Niawier-Wetsens, Oosternijkerk en de WAT-regio (Westergeest, Aldwâld, Triemen). De leden van deze nieuwe DOM-dorpen kunnen niet wachten om met hun ideeën aan de slag te gaan. Hun plannen lopen uiteen van het ‘bundelen van accommodaties’ tot het ‘oud worden in eigen dorp’. Ook het betrekken van jongeren bij de dorpen, duurzaamheid en ‘meer groen’ in de dorpen zijn belangrijke thema’s. De wethouders gaven aan trots te zijn op de energie die er is onder de inwoners.

Nu al winst

De dorpsbewoners zullen vanaf nu regelmatig bij elkaar komen in zogeheten ‘regiotafels’. Hierin zijn de dorpen, de gemeentelijke dorpencoördinatoren, leden van de projectorganisatie en zo nodig partners en inhoudsdeskundigen vertegenwoordigd. Door dorpen aan elkaar te koppelen wordt er nu al winst geboekt. Waar de ene DOM iemand in de groep heeft met kennis van financiën, heeft de ander een groot netwerk in de regio. Ook zijn de DOM’s van plan elkaar te bezoeken om elkaar te inspireren en verder op weg te helpen.

DOM 2.0 is een initiatief van Agenda Netwerk Noordoost (ANNO), een samenwerkingsverband tussen de gemeenten in Noordoost Fryslân, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.