Crowdfunding voor zeeforel in het Lauwersmeer

LAUWERSOOG - Vanuit  het project ‘Zeeforel Lauwersmeer – Vissen voor Verbinding’ is een bijzondere Crowdfunding actie gestart.  De actie ‘Doneer een Zeeforel’ moet voldoende geld opleveren om in het voorjaar van 2016 weer een uitzet van grotere zeeforellen in het Lauwersmeer mogelijk te maken. Voor een minimale donatie van 10 euro ontvangen deelnemers een speciaal voor dit doel gemaakte kunstvlieg met certificaat. Inmiddels zijn al tientallen donaties ontvangen.

Sinds 2013 wordt er hard gewerkt om de zeeforel terug te krijgen in het Lauwersmeer en de beken die vanuit Drenthe in het Lauwersmeer stromen. De Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, waterschap Noorderzijlvest, gemeente Dongeradeel, Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Fryslân en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe hebben een coalitie gevormd om deze iconische vissoort weer ruim baan te geven in de regio.
Afgelopen voorjaar zijn onder grote belangstelling de eerste 1000 grotere zeeforellen in het Lauwersmeer uitgezet door Johannes Kramer en Henk Staghouwer, gedeputeerden van Fryslân en Groningen, en Carla Alma, dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest. In de Drentse beeklopen zijn 5000 piepjonge visjes uitgezet, die als ze een paar jaar zijn gegroeid, naar zee zullen trekken. Als ze paairijp zijn, keren ze terug naar de beken om zich voort te planten. Hiervoor zijn
speciaal grindbanken in de bovenlopen aangelegd die de vissen nodig hebben voor de paai. De cirkel is dan rond.
Het ambitieuze Zeeforelproject is veelomvattend en er is veel over te melden. Daarom heeft de projectgroep de website www.zeeforel.nl gelanceerd. Naast actuele ontwikkelingen is hier alle achtergrondinfo, ecologische rapporten, maar ook verblijfsmogelijkheden voor sportvissers die in het Lauwersmeer hun geluk willen beproeven om een zeeforel te vangen te vinden. En natuurlijk de actie ‘Doneer een Zeeforel’.
Meer informatie: Hengelsportfederatie Groningen Drenthe: Henk Mensinga – 06-34847511