Revalidatie Friesland ontvangt certificaat veiligheidsmanagement

BEETSTERZWAAG - Revalidatie Friesland heeft een gerenommeerd certificaat voor veiligheidsmanagement mogen ontvangen.

De werkwijzen van de locaties Beetsterzwaag, Leeuwarden en Dokkum werden uitvoerig getoetst door een extern certificeringsbureau. Met het VeiligheidsManagementSysteem (VMS) kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen. ,,Dit is een erkenning van de hoogwaardige patiëntveiligheid binnen onze organisatie en een bevestiging van de betrokkenheid van onze professionele medewerkers die dagelijks de patiëntveiligheid hoog in het vaandel hebben”, aldus bestuurder Gerrie Eikelboom. Een Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is een samenhangend geheel van normen en maatregelen op het gebied van patiëntveiligheid. Het VMS zorgt voor verankering van patiëntveiligheid in de dagelijkse behandelomgeving. Het doel van VMS is dat er structureel wordt gewerkt aan het verminderen en voorkomen van onbedoelde vermijdbare schade bij patiënten. Het systeem heeft betrekking op patiënten en personeel en wordt door zorgverzekeraars verplicht gesteld. Revalidatie Friesland Kinderen, jongeren en volwassenen die medisch specialistische revalidatie nodig hebben kunnen terecht bij Revalidatie Friesland. De gevolgen van ziekte, ongeval of aandoening zijn vaak complex en soms blijvend. Binnen Revalidatie Friesland werken meerdere disciplines intensief samen met en voor de patiënt. Door middel van een persoonlijke benadering en een geheel op de patiënt afgestemde behandeling wordt gestreefd naar het voorkomen en verminderen van belemmeringen. In samenwerking met zes ziekenhuizen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland biedt Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie. Het unieke revalidatiecentrum is gevestigd in Beetsterzwaag. De andere locaties bevinden zich in: Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Dokkum, Drachten, Harlingen, Emmeloord, Meppel en Steenwijk.