Rêdbȃd ook in 2019

BROEKSTERWALD - Na acht uitverkochte voorstellingen van Rêdbȃd in de Teatertún te Broeksterwȃld blijft de publieke belangstelling voor dit openluchttheater onverminderd groot. De organisatie, met maar liefst 120 vrijwilligers, heeft daarom besloten tot extra voorstellingen. Deze zijn ingepland op drie aaneengesloten avonden: 23, 24 en 25 mei 2019. Voor meer informatie kunt u de site raadplegen: www.redbadbroeksterwald.frl of de facebookpagina van redbad broeksterwald.