Verschillende kerstvieringen in Ternaard

TERNAARD -  De kerstdagen in Ternaard begonnen op kerstavond vanaf de kerktoren. De kerkgangers werden met muziek onthaalt en aangekomen bij de kerk stonden er enkele vuurtonnen opgesteld. Het kerkpad was daarnaast prachtig verlichting.

De dienst, die werd geleid door ds. van der Togt, had als thema 'Wees niet bang'. ds. van der Togt ging op dit thema in tijdens de verkondiging aan de hand van de hedendaagse problematiek en met voorbeelden.
Tijdens de dienst bracht zanggroep 'Ascension' van Ternaard een aantal nummers ten gehore. Door ziekte van Janke Waterval werd er deze avond helaas maar tweestemmig gezongen. Hierdoor konden Yvonne Veenstra en Aan Poelstra het applaus met zijn tweeën in ontvangst nemen. Yvonne bracht enkele schitterende solo's ten gehore, waaronder 'Halleluja' en 'Be born in me'. Het begeleiden van de samenzang was in handen van organist K. Rensma.
Ternaard ontwaakt met warme klanken
In de vroege morgen van de eerste Kerstdag werd door een 35 tal zangers en muzikanten het traditionele 'krystmoarnsjongen' in het dorp verzorgd. Op verschillende plaatsen werden kerstliederen gezongen waaronder het 'Ere zij God' en 'Stille nacht'.
Door het goede weer was het dit jaar voor niemand een echt grote uitdaging om mee te gaan. De blazers van Brassband Euphonia verzorgden de muziek. Aansluitend werd er gezongen in verzorgingshuis Spiker, wat voor de bewoners elke weer als een van de mooiste momenten van de kerstdagen wordt ervaren.
Tot slot werden de zangers en blazers getrakteerd op kerstbrood en warme chocolademelk in dorpshuis Tunawerth.
Kinderen centraal bij kerstviering
Tijdens de eredienst in de Grutte Tsjerke op Eerste Kerstdag werd het advent-kerst project 'Hoe laat is het?' door de kinderkerk afgesloten. De Tijdwijzer nam de kinderen mee naar het projectbord waar het laatste stukje van de klok werd bedekt. Na de onthulling van dit laatste stukje van de klok volgde een toneelstuk met de uitbeelding van de geboorte van Jezus, compleet met engelenkoor, herders in het veld en natuurlijk Jozef en Maria.
Ds. van der Togt hield een verkondiging over het thema, 'Heb jij nog tijd?' De begeleiding van de samenzang was in handen van organist Johan Boeijenga, fluitiste Petra Hiemstra-Boeijenga en cornettist Eele Jan Bergsma. Door beide heren werd  'You raise me up' ten gehore gebracht, zij ontvingen hiervoor een groot applaus. Bij het uitgaan kregen alle aanwezigen een lichtje mee naar huis.
Verslag en foto’s: Bote Sape Schoorstra