Drukbezochte voorlichting Dalton Dokkum

DOKKUM - Dalton Dokkum, school van OSG Piter Jelles, hield afgelopen maandagavond 23 november een voorlichting voor leerlingen van groep 7 en 8 en hun ouder(s)/verzorger(s). Met zo'n 250 belangstellenden was het een drukte van belang. De belangstellende kwamen een kijkje nemen op de avond die als thema had: ‘Jij en het VO’ (voortgezet onderwijs). Naast een centrale inleiding konden de bezoekers workshops volgen over o.a.: Dalton-onderwijs, gepersonaliseerd leren, de nieuwe sportklassen (vanaf schooljaar 2016/2017) en persoonlijk mentoraat.

Dalton Dokkum is een school voor leerlingen met een vmbo-kaderplus, -theoretisch of havo-advies. Er wordt gewerkt volgens de Dalton-methode die berust op vier pijlers: samenwerking: samen met docenten en leerlingen het beste resultaat proberen te bereiken; verantwoordelijkheid: goed leren omgaan met de taken die de leerling zijn toevertrouwd;
zelfstandigheid: leren op de manier die het beste uit de leerling kan halen en reflectie: de leerling leert kijken naar zichzelf, hoe hij of zij schoolzaken aanpakt en het een volgende keer misschien ook anders kan doen.
De leerlingen werken op Dalton Dokkum met een persoonlijk mentor die helpt in de begeleiding en het eigen maken van de vier pijlers. Vanaf volgend schooljaar start Dalton Dokkum met een sportstroom in jaar 1. Op woensdag 3 februari 2016 heeft Dalton Dokkum Open Dag van 16.00 uur – 20.00 uur (Parklaan 1, Dokkum)