Subsidie voor projecten Waddeneilanden

SCHIERMONNIKOOG/AMELAND - Elf projecten op de Friese Waddeneilanden kunnen rekenen op subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns. Het Gebiedsplatform van Streekwerk Friese Waddeneilanden adviseert positief over de aanvragen van projecten gericht op het vergroten van de leefbaarheid op de eilanden. In totaal is dit jaar voor 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in de leefbaarheid van Fryslân.

De projecten op Ameland en Schiermonnikoog die een bijdrage hebben gekregen zijn: Fit en vitaal op Schiermonnikoog Bij de dier- en speelweide op Schiermonnikoog komen fitnesstoestellen te staan op initiatief van de stichting Dier- en Speelweide. Zij krijgen hierbij naast subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns ook steun van de eilander buurtvereniging De Polder, die hiervoor een sponsoractie in het leven riep. De toestellen zijn geschikt voor iedereen, ook voor kinderen met een beperking. Een sportschool ontbreekt op het eiland, door dit project is buiten bewegen nog aantrekkelijker. De investering bedraagt € 19.589,- waarvoor een bijdrage van € 9.790,- is aangevraagd. Verbeterde toegang eendenvijver Ameland De club ‘Vrienden van de Eendenvijver’ pakt met de gevraagde subsidie het pad naar de voersteiger aan. Het pad brokkelt af en moet ieder jaar hersteld worden. Met dit project wordt de walbe-schoeiing verstevigd en het pad verbreed. Hierdoor blijft de vijver toegankelijk, ook voor mindervaliden en rolstoelgebruikers. De investering bedraagt € 22.835 waarvoor een bijdrage van € 10.000 is aangevraagd. Circus theaterdagen Schiermonnikoog Het vernieuwde bestuur van de stichting wil zich inzetten om de nieuwe editie van de Circus theaterdagen Schiermonnikoog in 2016 groter op te zetten dan voorheen. Daarbij werken ze toe naar een jubileumeditie in 2018, waarbij aansluiting gezocht wordt bij Culturele Hoofdstad 2018. Onderdelen voor de theaterdagen van 2016 zijn onder andere: een podium voor talentontwikkeling, een talentenprogramma, theaterlessen voor eilander jeugd en een intensieve samenwerking met andere festivals op de Waddeneilanden. De investering bedraagt € 14.555 waarvoor een bijdrage van € 7.930 is aangevraagd. Driesprong in Ballum De gemeente Ameland en het dorpsbelang creëren een unieke genietplek op de Driesprong in Ballum. Het pleintje krijgt bankjes, prullenbakken, een bijpassend muurtje en er wordt haagbeuk aangeplant. Bovenal komt het karakter van het dorp terug in het Ballumer wapen dat wordt aangebracht in de bestrating. De investering bedraagt € 35.827 waarvoor een bijdrage van € 17.602 is aangevraagd. Met het Iepen Mienskipsfûns worden goede ideeën en initiatieven die de leefbaarheid in Fryslân vergroten gesubsidieerd. Het Gebiedsplatform Friese Waddeneilanden adviseert Gedeputeerde Staten om subsidie toe te kennen. In 2016 kunnen er weer projectideeën worden ingediend. Kijk voor meer informatie en inspiratie voor het opzetten van een project op onze nieuwe website www.streekwurk.frl of neem contact op met het projectbureau Streekwerk Friese Waddeneilanden.