Hoogbegaafde kinderen bedenken plannen voor binnenstad Dokkum

DOKKUM - In samenwerking met de gemeente Dongeradeel heeft stichting Arlanta een project opgestart voor kinderen die cognitief hoge prestaties kunnen leveren. In het kader van passend onderwijs heeft Arlanta onderzoek gedaan naar de behoeftes van kinderen die hoog- en/of meer begaafd zijn. Eén van die uitkomsten was dat kinderen behoefte hebben aan contacten met andere kinderen die in staat zijn soortgelijke prestaties te leveren. Arlanta omvat diverse scholen; klein en groot, waardoor het soms niet lukt deze ontmoeting en samenwerking te realiseren binnen de eigen school. Naar aanleiding van deze behoefte is gekeken naar de mogelijkheden. Wat kan binnen de scholen gerealiseerd worden en waarvoor moeten we breder en verder kijken? Besloten is om een pilot te starten met een groep kinderen die samen projectmatig gaan werken. De bedoeling binnen het project is dat kinderen werken aan hun metacognitieve vaardigheden. Ze maken hierbij eigen leerdoelen en evalueren deze na iedere les.

‘Hoe maken we de binnenstad van Dokkum nog leuker’ Samen met de gemeente is gekeken naar onderwerpen en daarbij kwam ‘hoe maken we de binnenstad van Dokkum nog leuker’ ter sprake. Ter voorbereiding hebben de kinderen een rondleiding gekregen door het gemeentehuis en hebben ze een debat gevoerd met wethouder Pytsje de Graaf. De kinderen hebben een aantal weken gewerkt aan het thema en ze hebben naar diverse zaken gekeken: leegstaande panden, wat heeft Dokkum en wat mist er, wat trekt de mensen naar de binnenstad, hoe zit het met parkeermogelijkheden en looproutes door de stad, etc. Ze hebben zichzelf in groepen verdeeld waarbij ze de volgende onderdelen verder hebben uitgewerkt: activiteiten in en rondom de binnenstad van Dokkum, uiterlijk vertoon van de binnenstad (denk hierbij ook aan bewegwijzering etc.) en drie groepen hebben nagedacht over de opvulling van een aantal panden. Presentatie voor gemeente en ondernemers Ter afronding hebben ze woensdag een prachtige presentatie gegeven in de raadszaal van Dongeradeel. Dit was in het bijzijn van wethouders Pytsje de Graaf en Albert van der Ploeg, de voorzitter van de ondernemersvereniging, Niek Geelhoed, lid van de wijkraad binnenstad, Mark Blom, diverse medewerkers van de gemeente en ouders en medewerkers van Arlanta. De projectgroepen gaven onder andere de volgende adviezen: Meer (live) muziek in het centrum, uitleg over monumenten, een workshop-winkel (bakken bijvoorbeeld), arrangementen met medewerking van horeca en winkeliers en een souvenirwinkel. De uitkomsten zetten de gemeente en ondernemers aan het denken en bieden inspiratie voor de toekomst. Een aantal kinderen geven aan het prettig te vinden om samen te werken in deze projectgroep en ook een aantal ouders zijn al heel positief over deze ontwikkelingen. Naar aanleiding van dit project evalueert Stichting Arlanta de nieuwe werkwijze en denken ze na over een mogelijk vervolg.