Braaksma nieuwe wethouder Dongeradeel

DOKKUM - Algemeen Belang Dongeradeel (ABD) zal als derde partij deel uitmaken van de coalitie van de gemeente Dongeradeel.

CDA en FNP hebben samen weliswaar een meerderheid maar de voorkeur ging uit naar een zo groot mogelijk draagvlak in de gemeenteraad. Na het vertrek van de CU uit de coalitie zijn daarom constructieve gesprekken gevoerd met alle oppositiepartijen. Na de gesprekken bleek dat een coalitie met het ABD kon worden gevormd. Het ABD onderschrijft het bestaande coalitieakkoord en er is wederzijds vertrouwen en programmatische overeenstemming. Namens ABD zal Pieter Braaksma (Oostrum) wethouder worden in het college dat verder bestaat uit CDA-wethouder Albert van der Ploeg en FNP-wethouder Pytsje de Graaf. Braaksma zal zich onder andere richten op economie en arbeidsmarkt, recreatie en toerisme en sociale werkvoorziening. Hij is gisteren in de raadsvergadering benoemd als wethouder. Jannie van Midlum (Wierum) zal als fractievoorzitter samen met Teake Visser (Moddergat) de ABD-fractie vormen.