Dokkumer bruggen op afstand bediend

DOKKUM - Ook de Dokkumer bruggen worden in navolging van andere toeristische plaatsen in Fryslân op termijn allemaal op afstand bediend. Dat deelde wethouder Pytsje de Graaf donderdagavond mee tijdens de raadscommissie.

De gemeente Dongeradeel is nog wel over twee punten in gesprek. De enige uitzondering is de Woudpoortbrug in juli en augustus. Daar is het ter plaatse zo druk dat er in de zomermaanden nog wel een brugwachter in Dokkum wordt ingezet. De rest van de bruggen – de Altenabrug, Eebrug en Schreiersbrug – worden op termijn centraal vanuit Leeuwarden bediend. Watersporttoeristen hoeven daarnaast op termijn ook geen bruggeld van €5,- meer te betalen en alle pauzes in de brugbediening komen te vervallen. Door het bruggeld af te schaffen en de pauzes af te schaffen wil de provincie Friesland watersporters nadrukkelijk verwelkomen. De provincie Fryslân liet samen met de gemeente Ferwerderadiel en Dongeradeel een onderzoek uitvoeren door Witteveen en Bos over de vraag of centrale bediening van bruggen in de vaarroute Leeuwarden – Dokkumer Nieuwe Zijlen mogelijk was. Met uitzondering van de Woudpoortbrug blijkt dat dus voor alle bruggen mogelijk te zijn. Voor de brugwachters kan een vervangende functie bij de gemeente Dongeradeel worden gevonden. Uiterlijk in 2020 moet de centrale brugbediening een feit zijn. De Provincie Friesland gaat alle bruggen bedienen op afstandsbediening. De komende jaren gaan provinciale brugwachters steeds meer werken vanuit centrale locaties in Fryslân. Zij zitten nu vaak ter plaatse bij een brug. De provincie wil haar bruggen stapsgewijs geschikt maken voor bediening op afstand. Deze manier van werken zorgt voor ruimere en eenduidiger openingstijden van bruggen. Ook levert het na voltooiing jaarlijks een besparing op van een half miljoen in personeelskosten. Een gevolg van centrale brugbediening is dat er minder brugwachters nodig zijn. Toch vallen er geen gedwongen ontslagen. Vaste medewerkers behouden hun baan zoveel mogelijk, maar ook daarover is de gemeente nog in gesprek.