'Psychotherapeut' ook in hoger beroep veroordeeld voor stalking en smaad

Dokkum - Verslag: Renze van der Sluis

BUITENPOST – Een 60-jarige inwoner van Buitenpost is ook in hoger beroep veroordeeld wegens het stalken en het belasteren van een inwoonster van Hurdegaryp. De man is dinsdag door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden waarvan zes voorwaardelijk. In januari 2011 veroordeelde de rechtbank de Buitenposter tot negen maanden cel waarvan zes voorwaardelijk. Het gerechtshof hield rekening met de ouderdom van de zaak. Het hof achtte bewezen dat de Buitenposter zo'n vijf jaar geleden een vrouw uit Buitenpost heeft gestalkt. Ook heeft de man zich schuldig gemaakt aan het verspreiden van smaadschriften. Het slachtoffer was ooit werkzaam voor de stichting van de Buitenposter. Hoewel hij geen erkende titel had, presenteerde de man zich als psychotherapeut. De Hurdegarypse kwam bij hem terecht, nadat ze in het reguliere hulpverleningscircuit was vastgelopen. De twee zouden een relatie hebben gekregen. Na tien jaar zette de vrouw een punt achter de relatie en haar band met de stichting. In de periode daarna ontvingen een aantal personen uit de omgeving van de vrouw, zoals de huisarts en instanties als scholen en Bureau Jeugdzorg, e-mails en brieven waarin de Hurdegarypse en haar gezin zwart werden gemaakt. In het gezin zou sprake zijn van seksueel misbruik, huiselijk geweld en de kinderen zouden worden mishandeld. Het UWV kreeg een schrijven dat de vrouw haar kwaal, ze heeft MS, zou simuleren. Het gevolg hiervan was, dat de vrouw een herkeuring moest ondergaan, waarna ze voor een groot deel op haar WAO-uitkering werd gekort. De Buitenposter had tijdens de politieverhoren een deels bekennende verklaring afgelegd. Die trok hij later weer in. Hij zou versuft zijn geweest door de medicijnen die hij had geslikt. Het gerechtshof beschouwt hem als de initiator achter de stroom brieven en e-mails en als degene die de regie in handen had. Het hof neemt het de man bijzonder kwalijk dat hij nog steeds geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Hij heeft de eer en goede naam van het slachtoffer 'ernstig aangetast', volgens het hof. De Buitenposter moet een schadevergoeding van 3040 euro aan het slachtoffer betalen. Verder mag gedurende de proeftijd, door het hof vastgesteld op twee jaar, geen contact met haar opnemen.