Restauratie gestolen 'Kindje Jezus'

DOKKUM -  Buiten bij de Bonifatiuskerk in Dokkum, staat een prachtige kerststal. Ook vorig jaar was deze te

bewonderen, maar helaas werd toen het kindje Jezus uit de stal gestolen. Later is het beeldje gelukkig weer terug
gevonden in een portiek.
Het beeldje was echter gebroken: het hoofdje lag los van de romp. Dit jaar ligt het kindje Jezus weer net op tijd voor zijn geboortefeest terug in de kribbe. Else Beishuizen, edelsmid gevestigd bij MOOIwerk Dokkum aan de Hoogstraat 30, is bereid gevonden het beeldje te restaureren. Na zorgvuldig lijmwerk, schuren en verven is er van de breuk niets meer te zien.
Een ieder kan de nu weer complete stal komen bewonderen.