Prijsuitreiking fotowedstrijd Kijk op de dijk Ameland

NES - De eerste winnaars van de fotowedstrijd ‘Kijk op de dijk Ameland’ zijn dinsdagmiddag 24 november in het zonnetje gezet. Amelanders Rinnie Wijnstra en Jan Oud, die in augustus en september winnende foto’s hadden ingestuurd, mochten prijzen in ontvangst nemen van aannemerscombinatie Van den Herik - Jansma Drachten. De winnaar van oktober, Klaas Leerlooijer uit Zaltbommel, kon niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking in de bouwkeet aan de Veerweg in Nes.

De aannemerscombinatie Van den Herik - Jansma Drachten werkt in opdracht van Wetterskip Fryslân aan de verbetering van de Waddenzeedijk op Ameland. Om toeristen en bewoners bij dit project te betrekken, organiseert de aannemerscombinatie in samenwerking met het waterschap een fotowedstrijd. Maandelijks kunnen enthousiaste (hobby)fotografen twee foto's insturen via de Facebookpagina ‘kijkopdedijkameland’ of emailen naar dijkameland@herik.nl. De prijswinnaars ontvangen de winnende foto afgedrukt op hout. Daarnaast worden de winnende foto’s geëxposeerd in het informatiepunt aan de Veerweg. Dijkverbetering Ameland Wetterskip Fryslân verhoogt de dijk op Ameland de komende jaren gemiddeld met 35 centimeter over een lengte van 16,5 kilometer en versterkt de bekleding van de dijk. Dankzij deze maatregelen voldoet de dijk weer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarmee is Ameland ook de komende 50 jaar beschermd tegen hoogwater. Meer informatie over de dijkverbetering en de fotowedstrijd staat op www.facebook.com/kijkopdedijkameland, www.kijkopdedijkameland.nl en Twitter: @dijkameland.