Parachutist dropt Magazine bij Aalsum (foto's en filmpje)

Aalsum - Op symbolische wijze werden donderdag de wapendroppings onder de aandacht gebracht die zeventig jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog in de weilanden bij Aalsum plaatsvonden.

De parachutist overhandigde het eerste exemplaar van Dokkum Magazine 2015 aan burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel. ,,De geschiedenis en het hedendaagse Dokkum komen op deze manier op een mooie manier samen'', aldus Waanders. In Dokkum Magazine vertelt de 91-jarige Piet Veeninga over de wapendroppings.  ,,Ik zie het hele tafereel weer voor me'', vertelt Veeninga nadat de parachutist met het Dokkum Magazine is geland. Zijn vader - boer Gjalt Veeninga - gaf in 1944 toestemming voor de droppings op zijn land. ,,Heit is degene die alle eer verdient'', zegt zijn zoon. Enorme risico's Deelnemen aan het verzet bracht enorme risico's met zich mee. Piet Veeninga - destijds 20 jaar - herinnert het zich nog als de dag van gister. ,,In de herfst van 1944 kregen wij bezoek van de verzetsmensen Dirk Humalda, Louwrens Hacquebord en Bertus Nauta. Mijn vader, twee oudere broers en ik zaten met de mannen om tafel. Ze kwamen namens de Nederlandse regering en vroegen toestemming voor het gebruik van ons land voor het droppen van wapens.'' Omdat het weiland van Veeninga naast het riviertje de Peasens lag, vormde het een goed herkenningspunt voor de piloten in het verder totaal verduisterde gebied. De boer stemde toe en zo vond op 19 oktober 1994 de eerste wapendropping vanuit Engeland plaats in het weiland bij het terpdorpje Aalsum onder de rook van Dokkum. Verbijstering De Duitsers zaten slechts 2 kilometer verderop aan de Hantumerweg in Dokkum en hadden vrij zicht over landerijen ten noorden van de stad. Na lang wachten vloog een zware viermotorige bommenwerper laag over het gebied om met bulderend geraas scherp op te stijgen. Maar liefst 27 containers - elk van 200 kilo zwaar - zweefden aan een parachute naar beneden. ,,Tot ieders verbijstering waren het veel meer wapens dan verwacht'', zegt Veeninga. Hij vindt het heel belangrijk dat het oorlogsverhaal doorvertelt wordt en was daarom ook blij dat de leerlingen van de Eben Haëzerschool uit Dokkum donderdag bij de 'dropping' aanwezig waren. Dokkum Magazine Dokkum Magazine verschijnt elk jaar in een oplage van 25.000 exemplaren. Het 84 pagina's tellende tijdschrift is niet alleen voor toeristen en dagjesmensen bestemd, maar ook voor mensen uit de wijde regio die in Dokkum winkelen. Het wordt verspreid via winkels, bedrijven, restaurants, hotels, campings, jachthavens, musea en VVV's in Noord-oost Friesland en het Lauwersmeergebied. Foto's: Klasina van der Werf Filmpje: Arodi Buitenwerf https://www.youtube.com/embed/xiqtJyHaJhw