Keukenemmertje Kollumerland c.a. valt in de smaak

KOLLUM - Een enquête onder de gebruikers van het door de gemeente Kollumerland c.a. gratis ter beschikking gestelde keukenemmertje laat grote tevredenheid zien.

De gemeente Kollumerland c.a. wil haar inwoners stimuleren om hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Met dat doel stelt de gemeente GFT emmertjes voor in de keuken gratis ter beschikking. Uit analyses van het afval blijkt dat keukenafval nog te weinig gescheiden wordt. Een keukenemmertje is een mogelijke oplossing voor dit probleem. Om inzicht te krijgen in de gebruikerservaringen met het emmertje heeft de gemeente in samenwerking met afvalinzamelaar en -verwerker Omrin onderzoeksbureau AHA gevraagd een online enquête te houden onder de bezitters van het gratis emmertje. Twee derde van de gevraagden heeft aan het onderzoek meegewerkt. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn:
  • 92% geeft aan het keukenemmertje ook aan anderen aan te raden;
  • Tweederde van de mensen die nog geen emmertje hadden zegt het afval beter te zijn gaan scheiden door het emmertje;
  • Het emmertje scoort hoog op praktische aspecten;
  • 77% zegt het emmertje nog steeds te gebruiken;
  • 50% geeft aan de vormgeving van een dergelijk emmertje erg belangrijk te vinden.
Met de uitkomsten van het onderzoek gaat de gemeente in samenwerking met Omrin onderzoeken of een aangepast keukenemmertje van gerecycled plastic gemaakt kan worden. Het nieuwe emmertje moet wat betreft uiterlijk en gebruiksvriendelijkheid nog beter aansluiten op de wensen van de gebruikers.