School’s cool nu ook in Friesland

DOKKUM - Elly van ’t Hof, directievoorzitter van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland en Marianne Vos, voorzitter van School’s cool Nederland, geven op 14 december het officiële startsein voor School’s cool in Friesland. Nu kunnen ook in Friesland aankomende brugklasleerlingen, die extra steun nodig hebben, gebruik gaan maken van een vrijwillige mentor. Deze mentor komt bij de leerling thuis en begeleidt hem of haar wekelijks met 'leren leren' gedurende anderhalf jaar. De mentor draagt ook bij aan de algemene kennis en sociale vaardigheden van de leerling.

,,We zijn erg blij met deze start in Friesland” aldus Marianne Vos, “School’s cool is een mooi programma dat succes boekt. Het werk levert alle partijen wat op. Scholieren presteren beter op school. Vrijwillige mentoren verbreden hun blikveld en dragen bij aan onderling begrip in de samenleving. We weten inmiddels ook iedere geïnvesteerde euro in School’s cool minimaal een rendement van € 1,1 oplevert.”
School’s cool begeleidt leerlingen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Het gaat om leerlingen uit gezinnen die over onvoldoende middelen en mogelijkheden beschikken om zelf een goede begeleiding te geven. Gemotiveerde leerlingen met potentie, waarvan leerkrachten weten dat ze het moeilijk krijgen in de brugklas. Hun ouders beheersen bijvoorbeeld onvoldoende de Nederlandse taal. De thuissituatie is onstabiel door problemen in het gezin of de leerling laat zich gemakkelijk beïnvloeden. Hierdoor dreigen deze gemotiveerde leerlingen af te glijden naar een lager niveau onderwijs dan ze aan zouden kunnen. Voor deze jongeren is School’s cool.
Stichting School’s cool Nederland zoekt partijen die School’s cool ter plekke kunnen gaan uitvoeren. In Friesland heeft School’s cool Nederland een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met organisatie 'Mentorprogramma Friesland' om School’s cool te gaan uitvoeren. Rabobank Foundation, het landelijke maatschappelijke fonds van de Rabobank heeft Stichting School’s cool Nederland een donatie verstrekt van bijna € 300.000 om als organisatie te professionaliseren en in drie jaar tijd te groeien met tien nieuwe School’s cool vestigingen, waarvan School’s cool Fryslân de eerste is.
Rabobank Foundation ondersteunt in Nederland maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan sociale en economische zelfredzaamheid van kwetsbare en kansarme groepen mensen. Zij steunt School’s cool Nederland om kwetsbare kinderen een goede start in het voortgezet onderwijs te geven om daarmee hun kansen later op werk te vergroten. Uiteindelijk is het hebben van werk een belangrijke sleutel om zelfredzaam te kunnen zijn.