Gastles oud-militair Moorlag over Indië-oorlog

DOKKUM - Op 18-jarige leeftijd werd Henk Moorlag naar Nieuw Guinea gestuurd. Hij kwam er terecht in heftige gevechten. Het veranderde zijn leven. ‘Soms denk ik dat ik beter een been had kunt missen. Dat zie je tenminste’.

‘Ik heb een kogel in mijn hoofd. Geen echte, maar het zijn gedachten die je uit de slaap houden en die je een leven lang niet meer kwijtraakt’, aldus de oud-commando. De overheid deed vlak na de Tweede Wereldoorlog niets om de eigen soldaten op vangen. Integendeel. ‘Wij kregen bericht dat we zoveel hadden meegemaakt dat het misschien beter was niet meer in de maatschappij terug te keren en te emigreren. De overheid wilde wel een enkeltje naar Nieuw Zeeland betalen’ vertelde Moorman voor geboeid luisterende derde klassers op het Dockinga College VMBO-GT. Jarenlang verdrong hij zijn ervaringen. De Irak-oorlog bracht alles weer boven. ‘Het kwam er ineens uit. Ik heb een emmer vol gehuild’ vertelde hij. Moorlag bleek een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) te hebben. Na afloop van de gastlessen ging hij met enkele leerlingen in gesprek. Een aantal kwam hem persoonlijk bedanken. De gastlessen maken deel uit van het tentamen Ned. Indië, dat vrijdag op het programma staat.