Na opening gymsportcentrum sportief ondernemend vervolg

Dokkum - FEANWALDEN – Het jongste lid is 2,5 jaar, het oudste lid telt 82 lentes. Aan het overbruggen van tachtig jaar in het ledenbestand is de Gymnastiekvereniging Veenwouden (GVV) al gewend. Wat de jongste en de oudste leden gemeenschappelijk hebben, is dat ze een kwartiertje benodigd zijn voor het passeren van de valkuil. Voorzitter Terese Kammelar meldde dit vrijdagmiddag met gepaste trots bij de officiȅle opening van het Gymsportcentrum Dantumadiel aan de Boppewei 16 in kadastraal De Westereen. Na het gereedkomen van de Centrale As is de turnhal in Feanwâlden gesitueerd.

FEANWALDEN – Het jongste lid is 2,5 jaar, het oudste lid telt 82 lentes. Aan het overbruggen van tachtig jaar in het ledenbestand is de Gymnastiekvereniging Veenwouden (GVV) al gewend. Wat de jongste en de oudste leden gemeenschappelijk hebben, is dat ze een kwartiertje benodigd zijn voor het passeren van de valkuil. Voorzitter Terese Kammelar meldde dit vrijdagmiddag met gepaste trots bij de officiȅle opening van het Gymsportcentrum Dantumadiel aan de Boppewei 16 in kadastraal De Westereen. Na het gereedkomen van de Centrale As is de turnhal in Feanwâlden gesitueerd.
,,Junioren en senioren zijn op dezelfde vloer met de basisvaardigheden bezig”. Dankzij de forse valkuilen met zachte schuimblokken kunnen er allerlei moeilijke oefeningen worden gedaan. ,,Zonder de nek te breken”. De grootte van De Sanjeshal maakte het mogelijk een dubbele opstelling van de toestellen te maken. De dames- en herentoestellen staan nu wijd verspreid en ze behoeven niet, zoals voorheen in sporthal De Hoantserid, weer te worden verplaatst. Alle toestellen zijn veilig verankerd in de grond. De nieuwe hal daagt niet tot dansen uit, zodat de dansgroep alsnog gebruik maakt van de sporthal in Feanwâlden. In de toekomst hoopt de vereniging, aldus Kammelar, ook wielrenners aan te trekken.
Dankzij keihard werk van tientallen vrijwilligers, inbreng van sponsoren en hulp van professionals is het nieuwe gymsportcentrum tot stand gekomen. De activiteiten van de gymnastiekvereniging en tenniscentrum De Sanjes vloeien er samen. Sportbeleving vanuit het maatschappelijk ondernemen zal ook in de toekomst centraal staan. De circa tweehonderddertig leden tellende vereniging zal vooruitlopend op het 40-jarig  in 2016 zich beijveren voor World Child. ,,Daar gaan we ons volledig op richten”.
Wim Riedsma, die samen met zijn compagnon per 2013 de Beheer B.V. De Sanjes runt, roemde voorafgaand aan de opening de inzet van een grote vrijwilligersgroep. Hij werd aangekondigd als directeur. ,,Maar, wat dacht je: directeur?”, wuifde hij de voorzitter tegemoet. ,,Ook ik ben vrijwilliger”. De kleurrijke en sportieve sfeer voelde bij burgemeester Sicko Heldoorn aan als een feest van herkenning. ,,As jonkje gie ik yn Snits nei gym. Der wie in bok, in kast en der wiene rekstokken, mar jimme hawwe folle mear spullen. It is in geweldich leuke gymferiening”. Hij illustreerde dit met
een verwijzing naar de gemeentelijke sportprijs 2013 als erkenning. ,,De feriening stiet goed bekend en as fernijend”.
Vooraf meldde hij de afwezigheid van wethouder Emke Peterson, die aan de vooravond staat van een ingrijpende hartoperatie. Peterson heeft zich met talloze anderen kloek ingezet voor het nieuwe gymsportcentrum. Na het ontknopen van een soort parachute vol witte en blauwe ballonnen aan het plafond werd de hal pijlsnel in gebruik genomen met een keur aan oefeningen en verbazingwekkende acrobatiek.
Dit seizoen hoopt de vereniging af te sluiten met een primeur: het uitreiken van de eerste beweegdiploma’s voor de allerjongste jeugd. Met het volgen van tien tot twintig lessen kunnen kinderen van twee tot vier jaar hiervoor in aanmerking komen. De G.V.V. geldt sinds april als officieel licentiehouder hiervoor van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). Daarnaast wil de G.V.V. na Den Haag het tweede opleidingssteunpunt worden voor parcours en freerunning volgens de maatstaven van het oorspronkelijk Haagse bedrijf J.U.M.P. Freerunning en de K.N.G.U. Hiermee wordt gemeentebreed en regionaal een trend gezet. Bovendien wil ze grote turn- en acrowedstrijden aantrekken.
Bovenal is het streven erop gericht meer welzijnsvoorzieningen in de regio te bundelen, zodat er binnen een geïntegreerde aanpak financieel en organisatorisch meer mogelijkheden binnen bereik komen. Het open staan voor iedereen komt vooral tot uiting bij ‘Het Grote Gymfeest’ dat trouw aan de nieuwe traditie tweemaal per jaar wordt gehouden in nu een vernieuwde sfeer.