OSG Piter Jelles Kollum gaat structureel reanimatie onderwijs geven

KOLLUM -  Op de OSG Piter Jelles in Kollum werd maandagochtend een bordje onthuld door Antoinet Kootstra van de Hartstichting en Bea Kroeze, locatiedirecteur !mpulse Kollum. Met het bordje geeft de school aan erkend reanimatie onderwijs in de schooljaren 2015 – 2018 te geven.

!mpulse Kollum gaat structureel reanimatieonderwijs geven aan al haar leerlingen, docenten en andere teamleden. De school heeft hiertoe een driejarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting. In de  laatste week voor de kerstvakantie organiseert !mpulse Kollum een projectweek, de Communityweek, die in het teken van burgerschap en sociale integratie staat. In deze week wordt aan alle bovenbouwleerlingen reanimatie les gegeven. Begin 2016 zijn de onderbouwleerlingen en de teamleden aan de beurt. De reanimatielessen worden vervolgens structureel in het onderwijsprogramma van de komende schooljaren opgenomen.
De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mond-beademing kunnen geven en een AED kunnen gebruiken. De reanimatielessen worden gegeven door de eigen leerkrachten van !mpulse Kollum. Zij hebben een cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd. Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad. De Hartstichting investeert in deze opleiding van leerkrachten.
Het project op de scholen is erg belangrijk omdat er elke week 300 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Door binnen de eerste zes minuten 112 te bellen, te reanimeren én te defibrilleren, vergroot je de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Jaarlijks kunnen er zo circa 2.500 extra levens worden gered. Om dit mogelijk te maken, zijn méér mensen nodig die kunnen reanimeren.
,,Naast een diploma op het juiste niveau wil !mpulse Kollum de leerlingen ook tools in handen geven om op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf, maar ook uit anderen, te halen en een bijdrage te leveren aan een veilige school en omgeving. Leren reanimeren past perfect binnen deze missie”, aldus locatiedirecteur Bea Kroeze.
Er zijn nu één miljoen hart- en vaatpatiënten in ons land. Elke dag overlijden er ruim 100 mensen aan hart- en vaatziekten en komen duizend mensen in het ziekenhuis terecht. De preventie, behandeling en genezing van de ziekte is de belangrijke missie van de Hartstichting. Zij strijden al méér dan 50 jaar tegen hart- en vaatziekten, een van de belangrijkste doodsoorzaken in ons land, door financiering van onderzoek, voorlichting over een gezonde leefstijl en het realiseren van innovaties in de zorg.
Foto’s: Sake Beerstra