Walvisvaart komt tot leven in Lioessens

LIOESSENS -  Dinsdag 19 november kwamen oud-walvisvaarders van de Willem Barendsz naar café de Bûnte Bok in Lioessens. Anne-Goaitske Breteler, 6VWO-leerlinge van het Dockinga College, hield hier haar eindpresentatie van haar profielwerkstuk. Een onderdeel van het eindexamen.

Naar aanleiding van de muurschildering in café De Bûnte Bok, raakte Anne-Goaitske geïnteresseerd in de walvisvaart zoals die vlak na de Tweede Wereldoorlog  weer tot volle bloei kwam. De walvisvaarders van toen waren de helden van de wederopbouw van Nederland. De levertraan was een grote bron van inkomsten en broodnodig voor de volksgezondheid. Een nieuwe industrie ontstond. Door uitgebreid onderzoek in het streekarchief, de literatuur en dor middel van interviews met de oud-walvisvaarders heeft deze 17-jarige scholiere de historie weer dichtbij gebracht. Fotomateriaal, een polygoonfilm en attributen verduidelijkten de historie en het leven aan boord. Met gedegen kennis van zaken en humor wist Anne-Goaitske het publiek te boeien. De walvisvaarders gaven commentaar en het feest der herkenning was groot. De avond werd ook een reünie van mannen die toen zo’ n 19 jaar waren en vaak voor het eerst zo lang en ver van huis. Familieleden kwamen mee om te horen en zien wat hun echtgenoten en/of vaders beleefd hebben in die tijd. Vooral het harde werken aan boord maakte veel indruk. Het publiek was in groten getale op komen dagen.